سربازان آخرالزمان بیایید درسی به شیطان بدهیم که روزی هزاران بار بر انسان سجده کند http://aposol.mihanblog.com 2020-05-27T11:30:15+01:00 text/html 2012-06-15T03:40:03+01:00 aposol.mihanblog.com F S سرانجام قوم یهود از دیدگاه قرآن http://aposol.mihanblog.com/post/180 <div style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><div style="text-align: center;"><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(51, 153, 153);" size="5"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;"></span></span></font><font style="color: rgb(51, 153, 153);" size="5"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">سرانجام قوم یهود از دیدگاه قرآن</span></font><br><br><br><img style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; width: 379px; height: 283px;" src="http://www.iranjewish.com/essay/Photos/Moses_Red_Sea.jpg" id="il_fi"><br><font size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;"></span></span></font></div><font size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;"><br>قرآن درباره بنی‌اسرائیل و قوم یهود كه توسط حضرت موسی(ع) نجات یافتند و به نعمت‏های خداوندی نایل شدند به بیان ضعف‏های آنان می‌پردازد كه این‏ها از خود رفتار ناشایسته به جای گذاشتند، گوساله‌پرست شدند و به انكار آیات الهی پرداختند. نیز قسی‌القلب شدند و پیامبران بنی‌اسرائیل را كشتند و سرانجام خداوند بر آنان خشم ورزید و آنان را دچار ذلت و خواری كرد. در زمان پیامبر اسلام(ص) یهودیان یكی از دشمنان سرسخت مسلمانان شدند و حاضر شدند با مشركان قریش همراهی كنند و با اسلام بجنگند. آنان آتش جنگ احزاب را بر افروختند و چند بار با مسلمانان جنگیدند. </span> </span></font></div> <div style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;"> <br> </span></span></font></div> <div style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;"> </span></font></div> <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;">سرانجام قوم یهود از دیدگاه قرآن<br> <br> <br> قرآن درباره قوم یهود می‌گوید: می‌بینی كه قوم یهود شدیدترین دشمنی را نسبت به مسلمانان دارد. امروز رژیم نژاد‌پرست صهیونیست اسرائیل محور اصلی دشمنی با جهان اسلام است. سرانجام این قوم چه خواهد شد؟ در متنی كه در ذیل از نظر می‌گذرد به این سؤال پاسخ می‌دهیم.<br> <br> بدون آن‌كه به مقدمه‌ای بپردازیم یادآور می‌شوم كه سوره یوسف(ع) در قرآن كریم در بیان پیدایش بنی‌اسرائیل و مهاجرت ایشان به سرزمین مصر و تأسیس اسباط دوازده‌گانه بنی‌اسرائیل می‌باشد كه در عین حال چگونگی اصطفاء و برگزیدگی پیشوایان الهی را ترسیم می‌كند و در عالم تأویل در بیان امامت می‌باشد و به همین مناسبت دوازدهمین سوره از قرآن كریم است و در جزء دوازدهم قرار گرفته، از دوازده شخصیت سخن می‌گوید و در نهایت از طلوع یوسف امامت از چاه غیبت و ظهور دولت كریمه و تسلیم ملِك و یاران در برابر یوسف زیبای زمان خبر می‌دهد كه اینجا مقام تفصیل و توضیح آن نیست.</span></span></font></p><p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(51, 153, 153);">لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمائید</span><br></span></span></font></p> text/html 2012-06-11T07:35:08+01:00 aposol.mihanblog.com F S پدران فراموش شده http://aposol.mihanblog.com/post/179 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">پدران فراموش شده</FONT></P> <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face=Georgia></FONT><IMG style="WIDTH: 398px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" alt=pedaran-faramoosh-shode src="http://www.3noqte.com/images/tasvir/pedaran-faramoosh-shode.jpg" width=498 height=332></P> text/html 2012-06-10T06:24:20+01:00 aposol.mihanblog.com F S نامه ای به امام زمان (عج) http://aposol.mihanblog.com/post/178 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">نامه ای به امام زمان (عج)</FONT></P> <P align=center><IMG style="BACKGROUND-IMAGE: none; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; FLOAT: none; MARGIN-LEFT: auto; BORDER-TOP: 0px; MARGIN-RIGHT: auto; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" title=image alt=image src="http://www.3noqte.com/images/image_thumb_e56c550005268fec9792294a84c0c628.png" width=482 height=455></P> text/html 2012-06-07T08:09:42+01:00 aposol.mihanblog.com F S قلب شیعه http://aposol.mihanblog.com/post/174 <P align=center><IMG style="WIDTH: 394px; HEIGHT: 384px" src="http://jelveh.charchoob.net/shia/0/3b.jpg" width=490 height=511></P> text/html 2012-06-06T07:31:13+01:00 aposol.mihanblog.com F S حضرت زینب کبری (س) http://aposol.mihanblog.com/post/173 <P align=center><IMG style="WIDTH: 487px; HEIGHT: 305px" src="http://jelveh.charchoob.net/c/0/16b.jpg" width=639 height=511></P> text/html 2012-06-04T14:36:25+01:00 aposol.mihanblog.com F S عظمت جهان را از کوچکترین تا بزرگترین ببینید http://aposol.mihanblog.com/post/175 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">عظمت جهان را از کوچکترین تا بزرگترین ببینید</FONT></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 13px" class=Apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: times; -webkit-box-shadow: none"><FONT style="-webkit-box-shadow: none" size=4><FONT style="-webkit-box-shadow: none"><SPAN style="FONT-FAMILY: Acklin; -webkit-box-shadow: none"><FONT class=Apple-style-span color=#000000>1. Click the link below.</FONT></SPAN></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-box-shadow: none"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-box-shadow: none"><FONT style="-webkit-box-shadow: none"><SPAN style="FONT-FAMILY: Acklin; -webkit-box-shadow: none"><FONT class=Apple-style-span color=#000000>2. Zoom in &amp; out.</FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-box-shadow: none"><FONT style="-webkit-box-shadow: none"><SPAN style="FONT-FAMILY: Acklin; -webkit-box-shadow: none"><FONT class=Apple-style-span color=#000000>3. Then you will be wandered.</FONT></SPAN></FONT></DIV></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-box-shadow: none"><SPAN style="FONT-FAMILY: times; -webkit-box-shadow: none"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-box-shadow: none"><FONT style="-webkit-box-shadow: none"><FONT style="-webkit-box-shadow: none" size=4><FONT class=Apple-style-span color=#000000>در صفحه ای كه باز می شود اسكرول پایین تصویر را به سمت چپ و راست ببریدتا شگفت زده شوید</FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-box-shadow: none"><FONT color=#990000 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-box-shadow: none"><SPAN style="FONT-FAMILY: times; -webkit-box-shadow: none"><FONT style="-webkit-box-shadow: none" size=6><STRONG><FONT style="COLOR: rgb(3,92,159); TEXT-DECORATION: none; -webkit-box-shadow: none" color=#a52a2a><SPAN style="FONT-FAMILY: Times; -webkit-box-shadow: none"><A title="" href="http://htwins.net/scale2" target=""> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; -webkit-box-shadow: none"><SPAN style="FONT-FAMILY: times; -webkit-box-shadow: none"><FONT style="-webkit-box-shadow: none" size=6><STRONG><FONT style="COLOR: rgb(3,92,159); TEXT-DECORATION: none; -webkit-box-shadow: none" color=#a52a2a><SPAN style="FONT-FAMILY: Times; -webkit-box-shadow: none"><A style="COLOR: rgb(3,92,159); TEXT-DECORATION: none; -webkit-box-shadow: none" href="http://htwins.net/scale2" target=_blank>http://htwins.net/scale2</A><A style="COLOR: rgb(3,92,159); TEXT-DECORATION: none; -webkit-box-shadow: none" href="http://htwins.net/scale2" target=_blank></SPAN></FONT></STRONG></FONT></SPAN></DIV></A></A></SPAN></FONT></STRONG></FONT></SPAN></DIV></SPAN></DIV></SPAN> text/html 2012-06-04T07:22:56+01:00 aposol.mihanblog.com F S یا زینب کبری http://aposol.mihanblog.com/post/172 <P align=center><IMG style="WIDTH: 490px; HEIGHT: 314px" src="http://jelveh.charchoob.net/c/0/5b.jpg" width=681 height=511></P> text/html 2012-06-03T07:41:32+01:00 aposol.mihanblog.com F S شعری تکان دهنده در مورد امام زمان (عج) http://aposol.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(51, 153, 153);" size="5"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">شعری تکان دهنده در مورد امام زمان (عج)</span></font><br><br><img style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; width: 282px; height: 222px;" src="http://www.beachhunter.net/images/sunsets/sunset_rays_web_900x675.jpg" id="il_fi"><br></div><br><div style="text-align: center;"> <font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">ظهور تو با گنه بستم</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> دروغ گفته ام آقا كه منتظر هستم</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> كسی به فكر شما نیست راست می گویم</span></font> <font size="3"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> دعا برای تو بازیست راست می گویم </span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> اگرچه شهر برای شما چراغان است </span></font> <font size="3"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> برای كشتن تو نیزه هم فراوان است </span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> من از سرودن شعر ظهور می ترسم </span></font> <font size="3"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> دوباره بیعت و بعدش عبور می ترسم </span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> من از سیاهی شب های تار می گویم </span></font> <font size="3"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> من از خزان شدن این بهار می گویم </span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> درون سینه ما عشق یخ زده آقا </span></font> <font size="3"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> ت تمام مزرعه هامان ملخ زده آقا </span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> كسی كه با تو بماند به جانت آقا نیست </span></font> <font size="3"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> ب برای آمدن این جمعه هم مهیّا نیست </span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> (سیدامیرحسین میرحسینی-میلادامام زمان؛ اراک) </span></font> </div> text/html 2012-06-02T07:23:05+01:00 aposol.mihanblog.com F S امام زمان عاشق دیدار او بود، اما... http://aposol.mihanblog.com/post/169 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font style="color: rgb(51, 153, 153);" size="5"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">امام زمان عاشق دیدار او بود، اما... </span></font><br><div style="text-align: center;"><img style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; width: 245px; height: 184px;" src="http://bolt.hamweblogi.com/files/2011/10/49.jpg" id="il_fi"></div><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> ابوالحسن علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی می گوید:</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> در یکی از سال ها به قصد سفر حج حرکت کردم و در مدینه چند روزی ماندم ، شاید امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را ببینم ؛ اما ملاقات ایشان قسمت ما نشد و با ناراحتی شدید وارد مکه شدم ؛ انجام مناسک حج را شروع کردم ،ولی همچنان در فکر بودم.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> در یک لحظه که در مقابل کعبه ایستاده بودم ، احساس کردم درب خانه باز شد ؛ شخصی را دیدم که به سویم می آید ،‌من هم به طرفش رفتم پس از پرسیدن مقصد من و از احوال آقای خصیبی، از من پرسید: ابن مهزیار را می شناسی؟ گفتم : خودم هستم.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> سپس از انگشتر امام حسن عسکری علیه السلام که پس از پدرم در دست من بود پرسید؛انگشتر را به او نشان دادم.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> بعد از آن پرسید : چه کار داشتی؟ گفتم به دنبال آن امامی هستم که از ما پنهان است.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> فرمود: امام خود را پنهان نکرده است، این اعمال شماست که باعث غیبت امام زمان شده است؛ حال برو و دفعه دیگر بین رکن و صفا هم دیگر را می بینیم.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> سر وعده حاضر شدم و او نیز آمد ،با هم پس از کمی راه رفتن به منطقه ای در طائف رسیدیم ،آن شخص پیش از من وارد خیمه ای شد و به سرعت برگشت و بشارت داد که امام اجازه شرفیابی دادن ؛ وارد شدم و خیمه ای دیدم که از گوشه آن نور می درخشید؛ به عنوان امام ،او را مخاطب ساخته و سلام کردم.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> آن حضرت خطاب فرمود:</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> یا اباالحسن! قد کنا نتوقعک لیلا و نهارا ، فما الذی ابطا بک علینا؟(1)...</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">ای ابوالحسن علی بن مهزیار! شب و روز در انتظار دیدار تو لحظه شماری می کردم ، چه شد که تاخیر کردی و به سوی ما نیامدی؟</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> ابن مهزیار می گوید، عرض کردم : ای مولای من! کسی را نیافتم که مرا به حضورت راهنمایی کند.</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> آن حضرت با تعجبی ،همراه با پرسش فرمود: کسی را نیافتی که راهنمایی ات کند!؟</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> سپس با انگشت مبارک روی زمین کشید و بعد فرمود: نه! – راهنما نداشتن دلیل تاخیرت نیست – بلکه شما :</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">1- به مال اندوزی روی آورده اید.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">2- در برابر مستضعفان فخر فروشی کرده و با آنان با بی اعتنایی رفتار کرده اید.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">3- صله رحم را ترک کرده اید. </span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> پس دیگر چه عذری دارید؟ علی ابن مهزیار می گوید: عرض کردم : توبه کردم، توبه؛ بازگشتم،بازگشتم.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> سپس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خطاب به علی ابن مهزیار فرمود: ای پسر مهزیار!</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> اگر برخی از شماها برای آمرزش بعضی دیگر، از خداوند طلب مغفرت نمی کردند ، کلیه انسان ها گرفتار می شدند و کردارشان آنها را هلاک می کرد.(اشاره به اینکه من برای شما از خداوند طلب بخشش می کنم.)</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">در قسمتی از دعای امام زمان علیه السلام برای بخشیده شدن گناهان شیعیان آمده است:</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> پروردگارا شیعیان ما از پرتو وجود ما و باقی مانده سرشت ما خلق شده اند،اما همین شیعیان به خاطر مغرور شدن به دوستی با ما و داشتن ولایت و از روی بی توجهی گرفتار گناهان بسیاری گشته اند؛ حال اگر گناهانی که آنان انجام داده اند ،جزء گناهانی است که بین تو و آنها باید حل شود ،پس به خاطر ما آنها را ببخش و ما هم از آنها راضی هستیم و اما اگر گناهانی که انجام داده اند ،حق الناس و جزء گناهانی است که بین خودشان است و باید حق دیگران پرداخت شود برای پرداخت بدهی آنان ،از خمسی که در اموال برای ما مقرر کرده ای به عنوان تقاص و تاوان بدهی آنان برداشت کن و به طلب کاران آنها بده</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> و اَدخلهم الجنة و زحزِحهم عن النار و لا تجمع بینهم و بین اعدائنا فی سخطک یعنی " و آن شیعیان را وارد بهشت کن و از آتش جهنم دور ساز و آن ها را با دشمنان ما که گرفتار غضب تو هستند در یک مکان قرار مده.(2)</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">منابع :</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> 1-فرهنگ سخنان حضرت مهدی عج –دلایل طولانی شدن غیبت - و دلائل الامامه /ص541/ذح 522/ 126/س19، مختصر بصائر الدرجات /ص176/س18،مدینة المعاجز/ج8/ص118/ح2732/76/س اواخر، بحارالانوار /ج53/ص104/ح131،معجم الاحادیث الامام المهدی عج /ج4/ص456/س6،معجم الاحادیث/ج5/ص225/ح1647،مجموعة الرسائل /ج2/ص192.</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> 2- بحار الانوار / ج53/ص302/س1،الشیعه فی احادیث الفریقین /ص539/ح808/2، صحیفةالمهدی عج /ص22.</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"></font> text/html 2012-06-01T07:16:30+01:00 aposol.mihanblog.com F S ساخت کلیسا از استخوان مسلمانان http://aposol.mihanblog.com/post/168 <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: bold;">بسم الله الرحمن الرحیم </span></span></font></div> <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: bold;">و السلام علی سیدنا و امامنا هادی المهدی (عج) </span></span></font></div> <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: bold;">با سلام ... </span></span></font></div> <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></font></div> <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></font></div> <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(51, 153, 153);"><font size="5"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: bold;">ساخت کلیسا از استخوان مسلمانان</span></span></font></div> <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></font></div> <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000066;">به گزارش آرماگدون ، در شهر سدلیک واقع در جمهوری چک، کلیسایی هست که از چوب ،آجر و فلز درست نشده ، بلکه از استخوان های مسلمانان درست شده است! در سال ۱۲۱۸ پاپ وقت،برای نشان دادن غرورش دستور داد این کلیسا را از استخوان های مسلمانانی که برای ساخت این کلیسا کشته شده بودند،درست کنند. در ساخت این کلیسا استخوان چهل هزار مسلمان به کار رفته است.آنها می گویند مسلمان ها تروریست هستند! </span></span></font></div> <p style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-size: small;"> </span></font></p><div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="color: #000066;"><img style="width: 289px; height: 191px;" class="postimage" src="http://www.armageddon.ir/images/docs/000000/n00000185-r-b-004.jpg" alt="[تصویر: n00000185-r-b-004.jpg]" border="0"></span></font></div> <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="color: #000066;"> کلیسا با سازه اسکلت مسلمانان</span></font></div> <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="color: #000066;"><img style="width: 243px; height: 266px;" class="postimage" src="http://www.armageddon.ir/images/docs/000000/n00000185-r-b-012.jpg" alt="[تصویر: n00000185-r-b-012.jpg]" border="0"></span></font></div> <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> <div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #000066;"><img style="width: 235px; height: 346px;" class="postimage" src="http://www.armageddon.ir/images/docs/000000/n00000185-r-b-005.jpg" alt="[تصویر: n00000185-r-b-005.jpg]" border="0"><br><br></span></font></div> </div> <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="color: #000066;"><img style="width: 261px; height: 173px;" class="postimage" src="http://www.armageddon.ir/images/docs/000000/n00000185-r-b-000.jpg" alt="[تصویر: n00000185-r-b-000.jpg]" border="0"></span></font></div> <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000066;"> مسیحیت دین عشق و محبت!!!!!!!!!</span></span></font></div> <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000066;">سرزمین منادیان حقوق بشر! و دموکراسی و ... با کلیسایی که با سازه و اسکلت و جمجمه هزاران انسان استوار است. </span></span></font></div> <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-size: small;"><span style="color: #800000;"><span style="font-weight: bold;"><br> فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَیْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ</span></span></span></font></div> <div style="text-align: justify; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000066;">اگر این فاجعه در یک کشور مسلمان اتفاق می افتاد پیش از این که نعره منادیان حقوق بشر غربی بلند شود، یک عده رجاله منفعل و غرب زده داخلی بر آسمان بر می خاست که کجایید حقوق بشر طلایی غرب پایمال شد!!!</span></span></font></div> text/html 2012-05-31T07:45:59+01:00 aposol.mihanblog.com F S واقعیت شهوت و چگونگی کنترل آن http://aposol.mihanblog.com/post/167 <P align=center><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"></FONT><FONT color=#339999 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">واقعیت شهوت&nbsp;وچگونگی کنترل آن </FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 170px; HEIGHT: 186px" title="" alt="" src="http://dle.shiaha.com/images/0sx3e0s6c73uctu1cub.jpg"></P> <P><FONT color=#000000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">نمیدانم علّت سرکشی قوّه شهوت درمن چیست شمامراچند بارراهنمایی کرده اید امانتیجه بخش کامل نبودحتی ازخداپنهان نیست ازشما هم چه پنهان من همیشه درقنوت نمازم ازخدا خواستم اکثراهل بیت را قسم دادم اماخداوند مثل آنکه این امرراخواسته برای امتحان من وشیطان هم همیشه برای من کمین کرده (بافکربد)(ومن میترسم بااین همه گناه جایی برای رسیدن به خدابرای من نباشد)هرکس گره ای ازکارمؤمنی بگشاید خداوند دررحمت خودرا روی آن بازمی کندمحض رضای خدا به من کمک کنید .</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#000000><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>جواب ۲۰ :</STRONG></SPAN> دقت فرماای عزیز: ارادۀ حضرت پروردگار براین تعلق گرفته است که حیات درکرۀ زمین مستمرباشدبشردریافته است که درکره ماه مطلقاً حیات وجود ندارد،نه حیات مورچه ای ونه حیات نباتی اما زمین کره ایست زنده ،هواوآب وشهوت سرچشمه های حیات اند «<SPAN style="COLOR: #003300">مِنَ الْماءِکُلَّ شَیْ ءٍحَیٍّ</SPAN>» «هرچیززنده ای راازآب پدید آوردیم»(سوره انبیاءآیه ۳۰)</FONT></FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#000000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">باردارشدن زن ،گرفتاری وحمّالی برای زن است،شیردادن وپرستاری کودک برای او درد سری بیش نیست اداره زندگی وکسب درآمد برای پرورش کودک دردسری برتربرای مرداست،این مقدمات یادآورشد که اگرشهوت نبود طبعاً حیات تعطیل میشد،بسیاری از طلاق ها معلول عدم شهوت درزن یامرداست،پس شهوت خود نعمتی است ازناحیه پروردگار برای ادامه حیات.اما همان شهوت آفرین فرموده به اولین فرصت ازدواج کنید.این تشریفات فعلی قیوداتی است که ما برای خود آفریده ایم .اگردر ازدواج حضرت زهرا( سلام الله علیها) وحضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) مطالعه کنیداین رادرک می کنید،هرصاحب دختری باید دختربالغ را ردکرده ودختری دیگررابرای پسرش بمنزل آورد،امّابرای کنترل دروضع فعلی احتمالاًدرپرسش های قبلی عرض شد که اوّل باید چشم را کنترل کرد</FONT></P> <P align=right><FONT color=#000000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">زدست دیــده ودل هردوفـریاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که هرچه دیــده بینـد دل کند یاد</FONT></P> <P align=right><FONT color=#000000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">چاره نیست جزاینکه چشم خودراازنامحرم بپوشانید.درگذرگاه نظربرقدم داشته باشید عبورازجاده های خلوت را بگزینید، واز مجالس ولوخانوادگی باحضورنامحرمان بپرهیزیدوبااوّلین فرصت ازدواج کنید. والسلام</FONT></P> <P align=right><SPAN style="COLOR: #808080"><FONT color=#000000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">برگرفته از کتاب پاسخ های اینترنتی استاد کریم محمود حقیقی</FONT></SPAN></P> text/html 2012-05-30T07:35:32+01:00 aposol.mihanblog.com F S ویکی‌پدیا ابزار تاریخ‌سازی صهیونیسم http://aposol.mihanblog.com/post/166 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">ویکی‌پدیا ابزار تاریخ‌سازی صهیونیسم</FONT></P> <P align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 236px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 134px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.resistnews.com/Fa/images/news/thumbs/_wikipedia_israel_t1.jpg" width=360 height=205></P> <P>در سال ۲۰۰۷ این موسسه پژوهانه‌هایی را به دانشجویان یهودی می‌پرداخت تا در عوض آنان به فعالیت در ویکی‌پدیا بپردازند و باعث شوند اسرائیل عادلانه و به درستی معرفی شود. مورد دیگر راه‌اندازی یک گوگل گروپ توسط «کمرا»، که سازمانی طرفدار رژیم اسرائیل است، برای هماهنگی و ‌ترغیب کاربران طرفدار این رژیم در ویکی‌پدیاست.</P> <P><SPAN id=more-4118></SPAN></P> <P>ویکی‌پدیا دانشنامه‌ای است همگانی و آزاد؛ بدین معنی که همه می‌توانند به نوشتن و ویرایش نوشتارهای موجود در آن بپردازند. البته این نوشتارها و ویرایش‌ها باید مطابق با اساسنامه ویکی‌پدیا باشد؛ یعنی مطالب بی‌طرفانه و بدون پایمال کردن حق نشر دیگران نوشته شده باشد. مدیریت بررسی نوشتارها توسط گروهی از گردانندگان انجام می‌شود. کسانی که در امر تکمیل این پروژه بی‌پایان مشارکت می‌کنند، به همزبانان خود یاری رسانده‌اند تا در امر گردآوری بی‌همتاترین دانشنامه جهانی سهمی داشته باشند.</P> <P>ویکی‌پدیا به لحاظ ساختاری نیز بی‌همتاست، چونان بدنی ارگانیک عمل می‌کند، یعنی آنکه کولونی نیست؛ اصول کلی در آن راه را برای هر عضو به جهت بهبود ساختارش روشن می‌سازد، پس پراگماتیک نیز هست. ویکی‌پدیا شامل درخشان‌ترین اصول همکاری‌های نزدیک گروهی در تاریخ بشری است که تاکنون نظیر آن در تاریخ مشاهده نشده؛ از آن جمله: «ویکی‌پدیا محل تمرین دموکراسی نیست…» یا «هرگز درباره چیزی رأی نگیرید مگر آنکه واقعا ناگزیر از انجام آن باشید…».</P> <P>جملات بالا عینا تعاریفی است که ویکی‌پدیا در وصف خود به کار برده است اما آنچه در این میان جالب توجه است اشاره مستقیم ویکی به نظم نوینی است که در ذیل تعریف دموکرات نبودنش به آن اشاره کرده است. ویکی‌پدیا پراگماتیک است! این عبارت دقیقا در برابر تعریف سیاسی «محافظه‌کاری» به کار می‌رود و به معنای عملگرایی است. از دیدگاه پراگماتیسم، معیار حقیقت، عبارت است از سودمندی، فایده، نتیجه و نه انطباق با واقعیت عینی. در واقع، حقیقت هر چیز به وسیله نتیجه نهایی آن اثبات می‌شود.</P> <P>همین عملگرایی و تطبیق واقعیات با سودمندی‌شان موجب شده است ویکی‌پدیا برای دوام آنچه مایل است در تاریخ نگاری نوینش ماندگار شود وابسته به تیم‌های صهیونیستی باشد که داوطلبانه در برابر دریافت اندک هزینه همکاری، واقعیات را دستکاری یا به دلخواه حذف می‌کنند. بیماری نظم نوین ارائه شده توسط ویکی، شاید در فضای مجازی نوظهور باشد اما سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد.</P> <P>به قضایای مشهور صهیونیستی زمانه خودمان توجه کنید، جاودانگی حوادثی مانند هولوکاست یا ۱۱ سپتامبر با تمام حواشی حول آنها و غیرجهانی بودن‌شان مثال‌های فاش چگونگی اجرای این نظم توام با بی‌نظمی است. بی‌نظمی‌اش آنجا بروز می‌یابد که اهمیت جهانی حادثه‌ای مثل ۱۱ سپتامبر را با سایر وقایع هولناک بشری مقایسه کنیم و میزان توجه به هر کدام را در کفه ‌ترازوی عقل و منفعت قرار دهیم. نتیجه عقلانی با برآورد منفعت‌طلبانه کاملا در تضاد است. این همان واقعیت فلسفی مهمی است که توجیه‌کننده کشتار کودکان غزه است در حالی که همزمان ویکی‌پدیا جنگ غزه را آغاز حضور نیروهای داوطلب بنیادهای خیریه جهانی برای آموزش کودکان غیرمتمدن یک باریکه معرفی می‌کند.</P> <P>یا در جایی دیگر با افتخار اعلام می‌کنند کاربری موفق شد نقشه اسرائیل را بدون بلندی‌های جولان و کرانه غربی در ویکی‌پدیا به ثبت رساند اما اینکه اکنون دیگر چنین چیزی وجود ندارد مربوط به سازوکار ویکی‌پدیا می‌شود. سازوکاری که ماسون‌ها برای اداره جهان فعلی و گذر از حال به آینده دلخواه رقم زدند و از سازمان ملل تا شبکه‌های مجازی جهانی مثل فیس‌بوک و توئیتر یا حتی گوگل و یاهو تابع و مجری قوانین آن هستند.</P> <P>دوباره به تعریف باز می‌گردیم؛ دولتمردان و سیاستمداران «پراگماتیست» به کسانی اطلاق می‌شود که امکانات عملی و مصلحت روز را بر عقاید خود مقدم می‌شمارند و به عبارت دیگر برای پیشرفت مقاصد خود یا ماندن بر مسند قدرت، انعطاف نشان می‌دهند.</P> <P>حقیقت چیزی ثابت و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه با گذشت زمان، توسعه و تحول می‌یابد. آنچه در حال حاضر صادق است، ممکن است در آینده صادق نباشد، زیرا در آینده، افکار و نظریات دیگری بر حسب شرایط و اوضاع جدید، حقیقی شده و متداول می‌شود. تمام امور تابع نتایج است و بنابراین، حق امری است نسبی؛ یعنی وابسته به زمان، مکان و مرحله معینی از علم و تاریخ است. ما هیچ زمان به حقیقت مطلق نخواهیم رسید، زیرا علم ما، مسائل ما و مشکلات ما همیشه در حال تغییر است و در هر مرحله، حقیقت، آن چیزی خواهد بود که ما را قادر می‌سازد به نحوی رضایتبخش، مسائل و مشکلات جاری آن زمان را بررسی و حل کنیم.</P> <P>BBC می‌افزاید: یکی از سازمان‌های طراح این اقدام «یسراییل شلی» است که اهتمام ویژه‌ای به مسائل یهود و صهیونیسم دارد. این سازمان برای ده‌ها تن از نویسندگان اسرائیلی دوره آموزشی «افزایش داده‌های ویکی‌پدیا با حفظ منافع اسرائیل» برگزار کرده است. ایلت شاکید، یکی از اعضای سازمان صهیونیستی یسراییل شلی و از طراحان دوره آموزشی داده‌پردازی در ویکی‌پدیا می‌گوید: «ویکی‌پدیا به دقت از سوی صهیونیست‌ها رصد می‌شود و در میان آنها یکی از منابع پایه جمع‌آوری اطلاعات به شمار می‌رود. از این رو اخیرا ۲ سازمان یهودی تصمیم گرفته‌اند دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را با هدف حفظ و توسعه اطلاعات موجود در ویکی‌پدیا آغاز کنند».</P> <P>نمونه این قضیه، «پژوهانه‌های‌ هاسبارا»ست. این پژوهانه برنامه‌ای است که از سال ۲۰۰۱ و با همکاری وزارت خارجه رژیم اسرائیل، راه‌اندازی شده و با هدف آموزش دانشجویان برای دفاع از اسرائیل روی پردیس‌های دانشگاهی تمرکز دارد.</P> <P>در سال ۲۰۰۷ این موسسه پژوهانه‌هایی را به دانشجویان یهودی می‌پرداخت تا در عوض آنان به فعالیت در ویکی‌پدیا بپردازند و باعث شوند اسرائیل عادلانه و به درستی معرفی شود. مورد دیگر راه‌اندازی یک گوگل گروپ توسط «کمرا»، که سازمانی طرفدار رژیم اسرائیل است، برای هماهنگی و ‌ترغیب کاربران طرفدار این رژیم در ویکی‌پدیاست.</P> <P>گروه دیگری که انعکاس مطالب مربوط به رژیم صهیونیستی را رصد می‌کند «نیروی یهودی دفاع اینترنی» است. فعالیت این سازمان شبیه کمراست با این تفاوت که این گروه روی اینترنت تمرکز دارد و نه همه رسانه‌ها.</P> <P>یکی از فعالیت‌های این سازمان معرفی کاربرانی است که اصلاحات آنها در ویکی‌پدیا خوشایندشان نیست، به همراه فهرست کامل مشارکت‌های این کاربران در ویکی‌پدیا و خطاهایی که این افراد در زمینه اسرائیل مرتکب شده‌اند.تعدادی از موسسه‌های کمک‌کننده به ویکی‌پدیا، یا موسسه‌های صهیونیستی هستند یا توسط افرادی یهودی بنیانگذاری شده‌اند.</P> <P>موسسه «اوپن سوسایتی» یا همان «بنیاد سوروس» بنیادی است که گسترش دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و حکومت قانون را مهم‌ترین اهداف خود برمی‌شمارد.«بنیاد میچل کی‌پور» که متعلق به فردی یهودی است و بنیاد خانوادگی «آرلین و آرنولد گلداستاین» که سابقه کمک به امور مربوط به اسرائیل را دارد، از دیگر حامیان مالی ویکی‌پدیا هستند.بنیاد «اسلوان» نیز توسط برخی منابع بنیادی شناخته شده صهیونیستی، اداره می‌شود.</P> <P>در کل می‌توان نتیجه گرفت با وجود تلاش‌های بسیار بنیادهای صهیونیستی و طراحان پروژه نظم نوین جهانی، حقایق در میان افکار عمومی حفظ شده است، چرا که هنوز این بشر است که راوی حقیقت است و برخلاف آنچه فراماسون‌ها می‌پندارند آزادگی و لفظ حقیقت‌مداری تنها متعلق به موزه‌های باستان‌شناسی نیست.</P> <P>وجود جزایر قدرتی مثل ایران در منطقه خاورمیانه خود دلالت بر ضعف بزرگ اطلاعاتی صهیونیست‌هایی است که خود را صاحب دنیا می‌پندارند اما برخلاف همه نقشه‌های‌شان، خاورمیانه‌ای جدید و صهیون‌ستیز متولد شده است. تاریخ را همه اقوم بشر خواهند نوشت اما بی‌شک راوی و نگارنده آن ساکنان منطقه تاریخ‌ساز خاورمیانه خواهند بود</P> text/html 2012-05-29T07:35:21+01:00 aposol.mihanblog.com F S کارتون در تسخیر صهیونیسم http://aposol.mihanblog.com/post/165 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">کارتون در تسخیر صهیونیسم </FONT></P> <P>علاوه بر انیمیشن، در عرصه فیلم كودك نیز هالیوود از تعدی صهیونیست ها مصون نمانده و كلیشه های خاصی در قالب فیلم كودكان، طی چند دهه اخیر مدام تكرار شدهاند. مثلاً كلیشه كودك محروم مانده از میراث اجدادی یا جدا افتاده از آغوش گرم مادر كه هر یك به نوعی تداعیگر یهودی مظلوم و به دور مانده از سرزمین مادری خویشاند در این قبیل داستان ها از پیام هایی که در کتب مقدس یهودیان آمده است و مخاطب یهودی و بسیاری از غیر یهودیان به راحتی می فهمند که منظور از آن چیست.<BR></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="کارتون در تسخیر صهیونیسم" border=0 alt="کارتون در تسخیر صهیونیسم" src="http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1111111110/120036%20%281%29.jpg" width=346 onload=NcodeImageResizer.createOn(this); height=139 originalHeight="189" originalWidth="450"></DIV>لابی صهیونیسم در هالیوود، در عرصه تولید فیلم های كودكان نیز تاكنون بسیار مؤثر و فعال عمل كرده است. امروز در سراسر دنیا «والت دیزنی» نامی آشناست و بیشتر كودكان شخصیتهای كارتونی والت دیزنی را به خوبی میشناسند. بد نیست بدانیم اولین شخصیت مشهور آثار والت دیزنی: « میكی ماوس» نمادی از همان یهودی سرگردان و بی کس است كه مدام از سوی رقیبان قوی تر تهدید میشود و او صرفا با اتكا به زیركی و چالاكی خویش، بر تمامی دشمنان فایق میآید. امروز هم تداوم این شخصیت كارتونی را در انیمیشن « تام و جری» میتوان مشاهده كرد که موشی بد جنس و فریب کار با تکیه بر شیطنت ها و ناجوانمردی هایش به طرز اعجاب آوری همیشه بر گربه ای نادان و احمق پیروز می شود. این قبیل آثار در دادن حس اعتماد به نفس به مخاطبان یهودی و همچنین در دادن الگویی دغل و بدجنس به کودکان و نوجوانان بی گناه جهانیان تأثیر بسزایی دارند. <BR>انیمیشن « دامبو، فیل پرنده» در زمره این گروه از آثار است. در این فیلم شاهدیم که مادر دامبو بر خلاف سایر فیل ها که کلاهی زنگوله دار بر سر دارند، كلاه عرقچین مانند مخصوص یهودیان را بر سر دارد و به جرم دفاع از فرزندش در اسارت به سر می برد! و خود دامبو هم طی عملیاتی در سیرك پرچمی را كه به پرچم رژیم اشغالگر قدس بیشباهت نیست به اهتزاز در میآورد.<BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="کارتون در تسخیر صهیونیسم" border=0 alt="کارتون در تسخیر صهیونیسم" src="http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1111111110/120036%20%282%29.jpg" width=155 onload=NcodeImageResizer.createOn(this); height=156 originalHeight="218" originalWidth="180"></DIV>کارتون «جوجه اردك زشت» هم که شخصیت گوشه گیر و آواره و زشت روی فیلم نامه تبدیل به قوی زیبایی می شود و در پایان فیلم به سمت خورشید می رود، از همین کلیشه پیروی می کند و نماد یهودی تنها و مطرودی است که با رفتن به سمت سرزمین موعودش به سعادت رسیده است. «عبارت رفتن به سمت خورشید در تورات آمده و در بین یهودیان رایج است که منظور از آن بازگشت به سرزمین موعود است.»<BR> text/html 2012-05-28T07:14:49+01:00 aposol.mihanblog.com F S این سخنرانی از آقای جورج چارلین رو با دقت تمام تماشا كنید http://aposol.mihanblog.com/post/163 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">این سخنرانی از آقای جورج چارلین رو با دقت تمام تماشا كنید</FONT></P> <P align=center>[http://www.aparat.com/v/c59cba70aaedbfbc4998b63c23f95178130452]</P> text/html 2012-05-27T07:40:39+01:00 aposol.mihanblog.com F S شکنجه غیر یهودیان برگرفته از احکام دینی یهود http://aposol.mihanblog.com/post/164 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">شکنجه غیر یهودیان برگرفته از احکام دینی یهود </FONT></P> <P align=center>درباره شکنجه چه می دانید؟ چه رابطه‌ای میان یهود و شکنجه وجود دارد؟ چرا اکثر شکنجه‌گران گوانتانامو یهودی هستند؟ آیا دین یهود برای شکنجه غیر یهودیان منعی دارد؟ آیا از شکنجه و قتل کودکان و اطفال در آیین یهود خبر دارید؟</P> <P></P> <P>چندی است که در رسانه‌ها اخبار گوناگونی از شکنجه اسرای فلسطینی و لبنانی و مسلمان توسط شنکجه‌گران یهودی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به چشم می خورد.</P> <P dir=rtl>فارغ از برسی مصادیق شکنجه که توسط افراد آزاده شده و یا رسانه‌ها منتشر شده است، رد پای یهود و صهیونیزم در موضوعات مختلف شکنجه اعم از فروش وسایل شکنجه گری، آموزش شکنجه گران و حتی قرار گرفتن در جایگاه شکنجه گر از موضوعاتی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد[۱].</P> <P dir=rtl>تاریخچه شکنجه در جهان</P> <P dir=rtl>شکنجه در قرون وسطی و حتی قبل از آن یعنی در یونان باستان، روشی برای اقرار گرفتن از بردگان، همجنس‌بازان، فاسدین اخلاقی و غیر مذهبی‌ها بوده است به نحوی که تا شخص اقرار به گناه نمی‌کرده است حاضر به قطع شکنجه وی نبودند و تا حد مرگ شخص متهم را شکنجه‌ می دادند[۲].</P> <P dir=rtl align=center><IMG style="WIDTH: 231px; HEIGHT: 222px" title="" alt="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/1/21/153204_580.jpg" width=150 height=205></P> <P dir=rtl>نمونه‌هایی از وسایل شکنجه در قرون وسطی</P> <P dir=rtl>در قرون وسطی قبل از استفاده از برده، ابتدا برده را تحت انواع شکنجه قرار می‌دادند تا به گناه‌ها و رفتارهای اشتباه خود اقرار کند تا بتواند در صورت نیاز اعترافات برده را در دادگاه علیه خودش استفاده کنند و بعد از اعتراف برده می‌توانستند وی را خرید و فروش کنند.</P> <P dir=rtl>معرفی گوشه‌ای از وسایل شکنجه در قرون وسطی</P> <P dir=rtl>صندلی یهودا[۳]</P> <P dir=rtl>این وسیله به نام صندلی یهودا و یا صندلی تفتیش مشهور است که با دیدن عکس نیازی به توضیح نیست؛ این صندلی در آلمان و اسپانیا کاربرد داشته ، اما در انگلیس نوع دیگری از صندلی وجود داشته که در آن، طرف را به جای مرکز ثقل نقطه‌ای، سوار مرکز ثقل خطی می‌کرده‌اند و به پاهایش هم وزنه می‌بستند.</P> <P dir=rtl align=center><IMG title="" alt="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/1/21/153205_456.jpg" width=219 height=236></P> text/html 2012-05-26T08:00:54+01:00 aposol.mihanblog.com F S یا اباصالح المهدی http://aposol.mihanblog.com/post/162 <P align=center><FONT color=#339999 size=6 face="georgia,times new roman,times,serif">یا اباصالح المهدی</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 501px; HEIGHT: 350px" src="http://jelveh.charchoob.net/12/0/36b.jpg" width=848 height=530></P> text/html 2012-05-26T02:31:15+01:00 aposol.mihanblog.com F S تاثیرات بی ثباتی حكومت ها بر مردم http://aposol.mihanblog.com/post/161 <FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif"> <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">تاثیرات بی ثباتی حكومت ها بر مردم</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 258px; HEIGHT: 307px" title="" border=0 alt="" src="http://www.islamtimes.org/images/docs/000040/n00040047-r-b-033.jpg" width=399 height=592></P></FONT> text/html 2012-05-24T02:09:59+01:00 aposol.mihanblog.com F S یک مرجع تقلید: استفاده از فیلتر شکن وفیس بوک جایز است!! http://aposol.mihanblog.com/post/160 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">یک مرجع تقلید: استفاده از فیلتر شکن وفیس بوک جایز است!!</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 290px; HEIGHT: 169px" class=rg_i name=cMQ8ZxKkcVguXM: src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUUEhQUFBUWFxUYFxgWFRYVFRQVFRUVGBUXFRkXHCYgFxkkGRQUHy8gJCcpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOFw8PGCwcHB0pKSwpLCwpKSwsLCksKSkpKSksLCkpLCkpKSkpLSkpKSkpLCkpKSkpKSkpLCkpKSkpLP/AABEIALwBCwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgEAB//EAEMQAAIBAgQDBAcFBwMDBAMAAAECEQADBBIhMQVBURMiYXEGMoGRocHwFEJSsdEjM2JygsLhQ5KyFTTxB6LD0iRzg//EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACYRAQEAAgEEAgEEAwAAAAAAAAABAhEhAxIxQVHwEyKhwfFCYXH/2gAMAwEAAhEDEQA/APk16zB205VCKvtNm0Zq89gqfyPWvVjNUFoi3hqitujcGB972VpIQdcNVgw9HtanYGudmBzHs1q5CD2sOOelC4u2M2lM1szspPnQ+KsmdY25R8qO0FhSmXEjltW09+3IeHize6qksSQPGuYwSx0iNNKLiAGWpswyxGvWiLVjTNMRt7N6pyFm0GtI1SJJrrPyqd1QIAkHnVYtkgnpSDyia6EJIAEnoKuwuGa66og1OnQe2nOJ4C2GhpzeMRB6eVTaAvA8OouS415TyP601x95CYXU/AGluJXZ15/Bq7cMgMPb4GsryaGKtzrQxGYRzo6ZE++hvs7Zu6JqQAQ5TFdxFvnRHEMKRrVFq4CNaAptvU2oe4ddKgWNTTSutVVWW7U1K5aioCmpIk1Guh4qTXFNKpNeZya7btk0B7PXC1XGxFUkUB1UJqfYeNcW5Fd7fwoAlUprhLgdcj+w+XQdaijq666HpzHkenhUOwI+Vd+OO0PXcNlYipW1gzRFtswhtInlqa52RG9b44pEpaBjVmPQfXyohcKR91V/m1Pu/wAVdwJ1zZbmcg7BeZ5z7KaOyBjlhRyEyf8A2an2tTs1dAvtcKZyB3mnb7oPlm391BcY4cbThSANJ0M8zv40/CtOikE9SLZPsEu3vpZxnCMrjMIJE+qyzqfx6t50YzkFeDws5jEhRJ3+W2x30oI2ppqbMW5/EY26dD79KG7ONTI6VVxAPExAVdvrfxrxQW0nQs0eI6+yDHnRPZxLEkNoVkbzQz2i2ZtNNSNpE8h0/WsriYS1hsxzNtqT1Mb15rBYFlHdEBmG0mY/KtHwf0ae/ldwUw2fXvCYmCeuTNoT7eU0XxXBWrFw9nrZJNq6uvcbwnXxB8DWNy50ZLhFCKly2IKkBx/FybyO1MMXjTcILGbbiAPwEfOfrSlqzYulW1U6N0ZG2YfnRNq3lY2mMq0FT4n1WHntU0w6rlY222Ont5GqbfcYq2x0PyNN8fwdxZDvGZRyMyvietJMVi1KAk98aRzYdfrxqfINsPwuASTPh+tBHHrbJDHagBxu7lyqY8QJagHQz3pnx3qdfIG8R4oH0UQOp3oBLZO1XtZGQEVC3fy0B4WQDqZ8tvfXr6AeFcOIJ208t/fUrGDLSSYHvNRTUC5FRe4TRtiwvJSR1b6iqsUyzpHs2qKFNrDlvCu3bEVxL8bVG5dLb1Jq6sS5FcVK8woCT4gmoZa4K7moD0Vya6WrmagHKIRvoaMtvmIDH21ouF8Js3VbtPW+7uDp0PyoPivovcsZSYYNtHrDzH6V6OGUt0zpecMdwDl6/rRVtgyw2++bn/k8ulV4S/l0Oo+IB3iimsA6ptueg103rqk+UqltEHbUVseH27b2gbauWiW2VV6923JiebA0gwtrPCmARsevn4/53rS+iuJe0xt6BX0ObMVDdYU9NNjyo6ktx48wRfhsC+mUZfEQo+EqfcDSv0y4WyXlDMXJSSSGB3P4mJ+A8q1/2GZ1LeIn3yd/aKXce4SDcSFA7vJs066yRoD5AVj07+uKvhh8dhYyr0Gu+hPmaGFlc0kQo1j8UbxyJ2848a0t3hZZjAOvloo84H1yoS7w8uVVEJH3UWSbjATmy9I9sa6xXRdaSz1wBmJbRBsuugO0CfVmJAPOpnAmWYr3rJU9m6gnspkFvxASoI6MOVaPhdpbdws6I/dPdfW2tu8AEuLoCALndfpnMAQao4hYKEOo71oGFbUvYBKvbfq1slkPVSDsK58rzpSGGxbKvZ2yTbabtlCdHEEXsM/UxMeIB+8K5iMMHhlDOjqqvAlmtExbuxzdGGVv5QedBZVQ5A2W3ci7YuEx2dwbSeWoKN4hTV1/01RbaDD2ovBizadyW/eDeSG0MaRA6Vz5Y30ZTj8A0Naf97Zkr/Hb3IHkO8PA0qbia9kFMllPcI/Cd1J8OVd4hjbmJdrtw9BCDlyAHzM0E4VHEajToT4g+NPXyBd7jd+8vZ5u7GsaSP4jzoJcKCpIMkeED41O1bcsWtqY1jy9u9cSwbisxb1YMRy+XOkHrl1QBlMdQB+Zqq4zXGGVfL/zV+GZAhmA86Erm08Bt1qWIx57kAyvNtJ9gqKam3gJbKzAHoNfjtVT28rEdDVhxTNJmP5RE+3ehqkCsXfVoy6x4VUl5lmNPjXHcdfdUDc6VIRuXCdyTXgor1tMxiijwl4mDU0wDVyp3LZBg1CoDoapC0TVuGszTOzhaRlIwpqYwtNmtCqWFIAPs1QOGo16qNAb/h65VJ6fL/MfGrL+JMGSTlECTs7TMeWv+2qML6Y2HD9rbIY+rpIkbSRrvVdnEI5QZgVEu+up5kecADzY134S+4irBwtXgRBCFmI3k+qvxtj+o1PiHo9dwzZbg3AaVMgAkgZuhkEU34HhHc5lXMxJuEfymLc/w9oxJ8Eo1BmdQveAhhPML+zw4P8AMxLnwuGujHOy6TomwWGzHTQ9OQAFaLh+CnQ6EUUnA7bsOy7kKNSSQ7KslvAtmt6bDvdKYYHBFGyuNRpI1GhOxG+oPxrS9WWcDR7w/hxurmZiTsZmfbXeI+j+gIGw186dcOUC2sfRomK8W9fKZ8Ne3h86xfCzqqjlLTtA3nwHv332oa9gFtqrWyQwkl2kQd9h6oHfBg6rn+8BWm4pcVZ1iCSNJJ18Prfaay2O4uy5hahAeoDPERAO0ENG3IbHU+lhcupGd4JuM2ezVbpga3IDEEsRAv2rgH4wT/UHjRxSfGcelFS1bGZLhZbrnvMuTLkddmOQBSeYUaVDHWZJ3nQ5j+Ed3n7PdS7F2yM3e10MDY7z7f1rf8c98lsuxVuF1YmDIE93UalROmwoW5YObMilQJYZhAAET5jX40detxnyrIMR1Xn+oofE4hyZnSZOXSSQAZjWoygAXcNBcMwBC5hGzTBj3GhgVyFSveJBUxy5g+FNsNwW7dzdmrOYnTcCeZO1E8O9Erl64bZGRl3zcvdvWFsiiU45sy6KGUBc2pMe+OfSqMoBM/nv7BTjjvotdwrrnOZTOoG0cjV+J4FbOF7USHmN9PWjbyqdwENtJEAH2VY3D7hWQhIHQE1p/QrhytcJeCEA32knT8jX0b7EhTYHSss89XR6fA5NO+EcGW8DyMUT6Z8OVLpZRE6mOdE+ivPypW8bBBxXhJstG4pfWn9K/W9grMUTwF2E9atnhlBt+wVjcH61bLCfuz5VnkcZXjA7x86WU04zufOldSDPAJTRtBS3h1MMTtUmGuXxQ7XxQuLfWhc5oBkxquq7Jqw0AThyOdMsOgJGsdfCqbGFTL/F8qOs4Ve9vooIr1enWdNOEXry/urpXMpUgMdV2ggT1p7wfiNxLktbW4NCV2BChrS+rsBmMadKVYHg1tkcl2BCqVGhklSTOngaccG4ODcI7VkAJAMTsAV28fyra3HnZNNw3iqQe0V1fXl3dp15iWdz4BudPMFfUgQwYesQdNdtQee234jSLhmAOQv22sTBSZlEI19w9gpvh8GeZUnf1SNZOnzrmzmBzbR8JYxA26H5URxC8VXTnpQ3BrcAn4a86LxqSh9leXnr8jWeGO4g0zz8qR4rBMZyodN/AAgGZ8x762WJBh42gTEdT86T4qcz7z3s3wmfbXqdPq8cMrGM/wCkNdcKSASy69M7MPzUmoY/0Q7PIc05rrKQIECWAI3icppsw1/pX/lfr3EXOdP57X/z1eeeW+KJGZ4TgFJtZhOa6VOp1UBDEe00wx/D7Pb4e7YAAYn1RlBylhtVPCt7H/72/wCNuvWt8L//AE/5tWXU3v7/ALOOejXEVw6XXK5gWUQIB5/qac8Sxwt3rl22AYS0Y66Noay1r/t7n86fOm/E/wDX/kt/ka58pzv76OA/S3igv2rbRBzGRy2Yae6lF3/sf6v7zU+K/urf8x/uqF3/ALH+r+805NSB30R/1P6f7qlwbi1wX4zEzm3JI2NQ9Ev9T+n+6huFfv8A/d+RpXzQp9Mnkz4frXvRXn5VH0u+XzNS9FeflS/xMP6V+t7KzFaf0q39lZiieCX4P1q2WF/dnyrG4P1q2WF/dnyqMjjLcZ3PnSymfGdz50spA04dTDE7Uv4fTDE7VBkWM3oYUTjN6GFMCrNWGq7VWGkDjDjT2Uyw/rHxt/KktjHMAQI1om1iG68o6aV6mEZ1s+EKGXVlWLebvGJjMsDx1o3hXErS3JdjlJQnKMx/dkGP6orG4ewzaxptJ23A+Y99MsKFA7x16DqCdD8PeelbzCXfKdt7gPSC2EK5GYnaSFAGUDlPMKffTfA8SZo7qrv8Sevn8Kw+BxkwqL82P0K1uBwpQjtSJ05yB/MR8vjUdTDCQ5W54SP2c9flRV1ZUjwNZnC8e5KSAIAEcz7NKMfixE6kkToPDfaeVeRn0M+7bWWFfFbRUEwf6fr6is7i8a6yVcyZBnWe8OZ31Ue6tDf4ipUsraR3tYjfTfUQCZ6UgxwRg7v3NCVAUBVI5uOi5iYHMqu+rel0rqayjOkDcae06tAIBQ67EKxbXpPaR7RVmN9L0ui3mt5SLjOSIMr3iBy2D0uxOAclVAY6hX3Zgxlhby82CrJUTBOtLXtkqCyg6ljGjkZyDOm5JAieQ0rfLDDLkuTDg/GraGznO14segUhBPiJB91M8c1n7RhlsMrKM2zZh3ix3rFNaIKDUOTEMICjQA6+JY+yqTbbLoJXvbEAkKZZgDrtzrLPpze9nK23o1w5MTYuoWynOpkQSNDuPYacNwcXXxFuYOS0Adxs29fK7XE7thwbbPabnusrOkg70TgvTTEJeZ1aS3rZtVYDaQIjblXLn08t2yqlP/SjhrWFRGgwx1Gx0Y6e+gbv/Y/1f3mg+N+mTYsAlQmXx0JPn5VUnG0bC9i0rcmYjukZidD5UpLqbBt6FWC3aAfw/wB1UYPAPbxEOrD1twehqn0G44lq8yXDlzQATtIOxPLc19Jxt62ycm00rPO2U4+W+l39vzNd9FeflUPTG6C5A5CPr31P0V5+VP0FHpVv7KzFaf0q39lZiieCX4P1q2WE/dnyrG4P1q2WF/dnyqMzjLcZ3NLKZ8Z9Y0spA04dTDE7UBw2mF9ZFQZDjN6GFFY1DO1DAUwJtVYartVYaQNF4cEEuw8h/nf3VbbuqNh7TStHJMkyfHWmfDcBcvGLalo3jYeZ2FenhdeWdFjFsdzodxy+tK0PBfRm7dUuxFlAufNclQw2ldNpjXYSOtA8L4WuqtIug90H1TH3YOzeNa7D8ce7GaSV0dAJK8u0tr97eGQ7gxWmXUsmsS0v4fh1UC2iQ2YiT+8LGD2bkcxEqQNRquqlW5jeLlQbRGgaGOxBH3egg7gaSNDEAD+kF5bCi2pPbnulIlVtESok+sA0FD6y7cqQC6M4UbzrLZZ8y2gO/vp9Kd36qK11nHgKinQiCZ8TzG/5ct9KcXOK96QSQT9zug+AOw9tYheJFnkyTnURImARpCR46gDfcU6u8WzN3QoJ+6su3+xC7e9xS6mAijiGMa05EFeYBEEA6rE8pjXXaq8RxftGGqIREQP2aZAf2kDcIolV1LMwMnQUv49fY99iZOjZigc9JXMzDnqx5ilP2rMAp1aRlMwNx3WMjQAb+W3PTtlkpN3w+y+GYNluW2AyopA7RjcEhAW0zse877Zlicll5RekeOtsq3AiJlU27IsyBiLwbv3zMs9pG0UtJdv6opt+mBuWeyvnMJd7t0Cb7qVA7IOdEzwEkfd9oPMILjOl7Kv2m8IwtvZMNZUQL5n1UVQck9GczAnm7bje7Lz9+/8AFl9zgF57qWhbN5ral7tu0pPZsxJKOSYzaCQDoZAkg1nktXAbikm3kDFlIOhB9UqdjOlb/CcY+xWu0ssTblktCO9j8QdHv3Ae92KnRRuTHMmkfE+F6jDlBfx+IcPdY6/Z5ObIDsHMkudgNKX5L7+/P3+RplL925cUFkJTOWYqCSx0zbnTTpAoBFS5e3FtCSeQyjUgDxr6Fxf/ANPbuGw4vC7avLZBcrDJGuvZsCc+vJgPlWECqzO97ughmUbZj0U84qZlMvAC2cKxRmDKFBA72kk7ct6hfVkfvjXQ+Y5RFXYPD3CrFGAAjNmMKffofbXmxDrdV7qk7dADG0EaH2UAKrgtJ2ovD490ByuVHLKxHwmo4cpcuk3CFBJO8eQn62qxuFgqzDMmXXvQwO+xH+d6igNibhYAsd/CiOG8UewZ0ZTyoc4C6ACBodRBBPu3oe4zbNy6iKgzbjPE1vaqCNNqSVcl2AagsUvATwrgNrWywZ/Z+ysc6Dp7qusYx0HdYx0NRlycS4z6x86W0RisUX33qjKakGPDHpq9ZyzeKmRTmxxBXG8Hoamm9eQHehHwwoxmFUNSAbsoqJq16qNAE/YmUAsIn699bfgXGMuHyWgAwH0fE+dZrBYsXFytv9fGooWsvI2rtnPFQ0+bth0ur7M8fkw+vCZ4tlHaZsl5OfN+W34hz8PhPg+KsMe1uEAqJIJgeZ61nuKcQF68zKIUnTrHXz51rhzdFRlzHvcZrtw5y2hk8tIgDYctKv4bjcpdzkJjZiQTJnu6EHaIMSDSZ2AMAyKKe4VtqP2ZDagjKXU8wTuPI6dK6tzWkmWBgm0CR3nUHuhiATGw1by5zW+xnC0tnIC5XKDl7MgweZtoMiD+dPbXzOzisrWyHjKQZUd5IIMiYkjlryrUXuIXb4DdncuAffxNwm2PEDu2x8ay6u7ZzwcPsRjLT4W7hszZj6lu0tu47Nuufs8yooYLoCvPSvmtxz6pmQYiNZ6GtMM1z9mb7PP+lhklfI5Qqf8AKs9x7ANYuwbb2wwlQ/rRsdQBznlzpdLWO58io2rXaaAAMoACgGbhJ1k/CeWnnTP0U9KDhLruba3jcU22Q93Kg10YghRoAQQRA1is7mIhlkRzmDPOIqxVzx2SNmVTn1nN106co51WespZfAjWf9Xj/wDLbI+Jf9nhLCQVwyqcobINiJhF5k5uel1jh9yyfsto5sfiBOIukz9mtNDFc34jMs3iI1K1k+H8Z7K4l8Ze0tEMAQYYjQCBplj2jevoOC9J14ncGHS2cOWt5sQ5K9q9pY/ZW2AnKS0ZjsCdBXH1JcfXH39lwOGs28Plk/YMOdeuOxAOyjnbDDYaEjos0XivSGxiOHtexWHCJqEttDZzHcNrQESdAYEZSdtaB49wJ3xBbFZbWAwyjs1U911EQIGoJgA89lEzNZHiWPu8SxKpbXKg0tpsttBALtGg0ifYB45TGZc/f7Mp4Hwa9fY27MERLZ/UHTNpuSIEa+6qb+JCsLNxQotuc2U51JE7ETImeZrVcc4kmDtfZMMe+f31z70kaj+Yj/aNN9gfRj0SGI/aXSUtDaNC8bwTso61p3e6RFcwKXGORYXk6GV25jl5aUtvWyhZQZAMGJg+yvqHE/8A0ztFc2HdrLx1LKfPn8fZXzjieAfD3jbvDUEEwZzA8wec1Myl8BU3ECwAuLmjb7rD5fCpY3HC5EAgAc67jsUtwiNgOYg1C1w4sJBA8/1oCYwS9lmMzyg+wUILBJga1O5hnUTGnUGR7xXMPispmJpBC5Yddww/L31Wbp60w+2AmQ5Q9DMe8fpXsYqESMpPUR8YqKZbmqztBFR7LpUrmFYcvdUhWxqIrtcpBcl1utT+0sKoFyuF6Rr/ALXUe2qkVYBQF9i8VMitBhsQt1YO/wBa1mqutXyNjFdUSPvHKxWZj3UZhSAuYwes/ADzNKLLa67c6Ju3BPdOlbypG4Rc7qImTrqBpudToNJovitwG5AEEaHuhJMk7LpsQPZQXDS0syhGgGVcjVSDMCROgqNu9nuAtpLSeUa/CtO7kjexbPb2lzKpLKAyiADmgE9YIrbcY4XbtFWZlusRq+IusQp/htrqfea+e4m8GvLmOndDQc8DnE7xNP7NwH93aa4fxXNf/asL7zWee7q7OG1ji8MBba7dIIIW0ow9qQdJCgsw86W+mWMuX1D3TbQp6tsMC0NGbQT0G55V267kRdvBB+BP/qmnvpnw3gWGu2Cxz8wSTlO24jSNaz3Mb3G+f2r0GOR+t+VR7fIxjyInQg7qY+tKpxS5HZZnKSJGxg7jzqo3ZAAA+Zre0jLG2u0HbWxAEAgsC5YCS0czz8d6DweNYXe17Vrbr3gymGnll/TpVWGxeRtRIkSJgyDoQeRFV45wzFkEKTMdP08qzvwZ9xH0rxWO7O3daQWAUABEd9gTyJ18hPKnuNxCcMs9jaIbFXBLv+Acj5DXKPaelYi1jFIi5MKsADZunk3j9GFq6xYNcLFSwDOZYgaA77kD8qyuM8ejaL0a9HTiXL3J7JT3id7jblQfzPj1NF+knHu1IsWP3Qhe7/qEaBVA+4OQ5+6tviuBpfwfZ4a4EQqMjLqrL0JHJuZ338RWa4XwBcGGu4grmWfFUG2nVj84rHvluzG8KxLYPC/t3JG+UmcmmiJ1Pw/OvnnHuJHE3WciJ2H4QNh9daJ9IOPNiH6IPVXp4n+I1d6O+j5vHO+lsH/ceg+Zok1zQr4N6LG8pZiUX7piST4eAoDH4d8M5tsyuPbsevNTWw47xpbC5EjPGgGyDkY/IVg8ViSxMmSdyedObpCMPikBnVT0Oo94+dDYoqWMR7KHNW2sMzerqeQ606EVwxO2tUuhB1EUYmIyd1lI/P3VReuzJqKaFu9Bner7mMBG0ULXezNTQ45ryrNcrqvFILDhTVRUiiVxY6RVLvSNXUq6iTVnYeNAdYVwGuTV2Gsyddh9AV0pFW1CqZHKSfyFDB6njLxnL0/Oq7CZmA6kCrlIWUGQMHBPNdZH616xeAYEiR061DGkaQuQwZEzz0/Ku8PJzaLmgbESKuZAbgMSn2hCwhMyyJ+7Ima+h8WvWXRVRiI5W9ZHTTQCvmmAIa+obQFoMbCTtW74mALQFtspEbaCOfyrPO8w4gMqfdRPG4czewDT40Vw7FJdYozs2k691CB4COtZZ79tfWYsfD9f81V/1kg/swF+Jpa2E/TPh6Wroa36rjUdGHyIj3Gs8t0gyDFMcbauXAWaSRrrzjpSiauXgl91NJBkxJ8jU8DjuzJ7oaRGvL/HWqLd4xlHP6io3bZUwaLQ7dXn9CpjEFgqEiBoOQ160Rw3FAAoQDm2nYn8J+XjQ+Kw+XUeqeu6nmp+tanYPuD+kd7AlltN2lvd7bTAPNljbxj29ap456VXMWRmgKNlWYB6mdzSrDcQK6EAmIBO48D1FSv4LLGVpaJjr/L+lZ6m9mbej/ADfbM0i2Dqep/CPHx5VpeNcYXDIEQDNEKvJR1P1rS7C+mFsYcBEyXFEBNco/inmPjPvrJY3Gs7EsZJ1JqdW3k3MXiyzEkkk6knehjXKIw2GLEACSdhV+Cew2GLEACSdq1vCuFC0JbVj8PAVLhXCRaEtqx+HgKhxbiwtiBq35eJrK3ZhPSJ7ZEEAtyPMVk2WDRGKxRYnWTQ6rNIOA0TYuDrrUrPDy2wqx+ENSoU4iKFIq27YZdwarU0jRIr1FrtVbqvSPKkFSvFW9v4VX2fTWuRTC2KLtkKuvLXzNV2bM1C8IMV0pVs0matw9uTuAeU1TVvZjLM69KAi7knUyaO4ZeVc2YkaqdOcSYpdReGuIEMiTrHyo2FSklpG8zTUdq/rE+0mk9q4VII5Ua2MZtqewN7BV9Zprh4gq+qKCFgnc1YEVd6Ww7cxrttS5xB1p1hb6kHwoPiyAww8j8qNgvmrktggkmOXt8aoqdp4Ouo5ijYRIo9OIShVxJ69fE+I60Pftk96IHy60PSDrCKvw2KgjMJA26r5eHhU8JZDzJ29/nQ1+yVMH/zS2Ft9szEjSfr31Qywdd6nhr+VpIn5eVSv3M5n3UthLDYYsQAJJ2FbHhHCBaEtq5+HgP1rM8E4oLFz9osg6T95fEdRWh4nx5VUdmQxYSCNgOv+KjK04lxfi4tiF1b8vE1kMViixOsk1zE4osTrJqhEmgPIk0zwHD82p2/Op8P4dm1O3507VAoqbQrW0FFc7UGgsfj40G9JbmKMyDrUm0N5QdxSvE8MB9XSo4Xih2b30YXmgElywyVztZ3FNX1pbibEHTagIqByNWUPXZpgeyFRVBovFnahTXZpCEVO43T6iuCuOag0KZqgFn1dcpYnzOnypbTHEXj2IHLT4UqAFkaimRAC6Utt7ii2egIG8TUcvWuE1WzUAQlwLtVV+/NUk16gOV6u16mF1hpgTt8RzFVXVgmNqjXWqaEUuFTI3qdy7m33qquVFD1WWbuUg71XXqAY3rgYCRK8iNwfrlQd1CmnI7eNcsXip057jkaKxp5VJgRTnhfD82p2HxpNWl9HnlNeRNFBiECilXEOIRoN/ypw9ZTiyZbhA2/Wphhr16TVapNcAozD2xQHrGHosaV1RUXNIIu9B3nqV5qFc0Byu1yu1Qf/9k=" width=220 onload="google.stb.csi.onTbn(1, this)" height=155 data-sz="f"></P> <P>عصر شیعه ـ </SPAN>آیت الله العظمی سید «صادق روحانی» از مراجع تقلید قم در جدید ترین استفتاءات خود، نظرات متفاوتی درباره استفاده کاربران از سایت فیس بوک و نیز فیلتر شکن بیان کرد. متن این پرسش و پاسخ به شرح ذیل است:<BR><BR>1- حکم استفاده از فیلتر شکن<BR><STRONG><BR>باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه بخواهید از فیلتر شکن در جهت مشاهده سایت های غیر اخلاقی و سایت هایی که مطالبی خلاف دین و مذهب در آنها وجود دارد، استفاده کنید قطعا جایز نیست اما اگر برای مشاهده سایت های غیر مبتذل باشد، جایز است</STRONG>.<BR><BR>2- حکم ورود و عضویت در فیس بوک و سایت های مشایه مثل توییتر (مسلمان ایرانی و غیر ایرانی)<BR><BR><STRONG>باسمه جلت اسمائه؛ عضویت در این قبیل سایتها و شبکه های اجتماعی اگر موجب اعمال خلاف شرع و دین نگردد، بلامانع است.</STRONG><BR><BR>3- حکم چت و گفتگوی دو جنس مخالف<BR><BR><STRONG>باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه محرک شهوت باشد حرام است والا جایز است. البته دقت شود تمامی مسائل و آداب شرعی که در گفتگوی دو نامحرم در حالت عادی&nbsp; باید رعایت شود در صحبت از طریق اینترنت هم&nbsp; لازم است که رعایت شود</STRONG>.<BR><BR>4- حکم بازاریابی اینترنتی غیر از شرکت های هرمی<BR><BR><STRONG>باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه مخالف قوانین اسلامی باشد جایز نیست والا جایز است</STRONG><BR><BR>5- حکم هک کردن (چه به نیت شخصی و چه به منظور انجام تکلیف در مقابل دشمنان دین)<BR><BR><STRONG>باسمه جلت اسمائه؛ هک کردن سایتی به نیت شخصی جایز نیست. اما اگر به منظور انجام تکلیف در مقابل دشمنان باشد و برای مقابله با سایت هایی باشد که به مقدسات اهانت می کنند کاری است خوب و جایز. البته دقت شود در تشخیص مصادیق این قبیل سایتها از نظرات اهل خبره استفاده شود</STRONG>.</P> text/html 2012-05-18T08:33:13+01:00 aposol.mihanblog.com F S دانلود اهنگ های مستند ظهور http://aposol.mihanblog.com/post/159 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">دانلود تمام اهنگ های مستند ظهور</FONT></P> <P align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 324px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 211px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://feriog.biz/images/products/go2pastil_3018_1.jpg" width=448 height=280></P> <P align=right><FONT color=#000000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">بعد از سرچ در محیط مجازی فهمیدم که سایت هایی که موزیک مستند ظهور رو گذاشتن بصورت ناقص گذاشته شده و فقط تعدادی از اونها در سایت ها موجود حالا افتخار دارم که بگم برای اولین بار تمام موزیک های موجود در مستند ظهور در خدمت دوستان قرار می گیرد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#339999 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">لطفا برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمائید</FONT></P> text/html 2012-05-16T10:23:22+01:00 aposol.mihanblog.com F S دانلود دانشنامه احادیث پزشکی http://aposol.mihanblog.com/post/158 <DIV class=postcontent align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">دانلود دانشنامه احادیث پزشکی&nbsp;</FONT></DIV> <DIV class=postcontent align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class=postcontent align=center><IMG class="post_img wp-post-image" title="دانلود دانشنامه احادیث پزشکی" alt="دانلود دانشنامه احادیث پزشکی" src="http://baghiatollah.ir/wp-content/uploads/daneshnameh.jpg" width=177 height=177></DIV> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">در حوزه‌ی علوم بشری، پزشکی، سرآمد همه‌ی دانش‌هاست؛ چرا که فلسفه‌ی سایر علوم، بهره وری انسان از مواهب زندگی است و این هدف، جز در پرتو سلامت جسم و جان، میسّر نیست. از این رو، امام باقر علیه السلام می‌فرماید:</FONT></SPAN></P> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">بدان که نه هیچ دانشی چون جُستن سلامت است و نه هیچ سلامتی سلامتِ دل.</FONT></SPAN></P> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">این سخن، به روشنی نشان می‌دهد که از نگاه اسلام، طبّ روان، ارجمندتر از طبّ تن، و طبّ تن، ارزشمندتر از سایر علوم است.</FONT></SPAN></P> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">قرآن کریم، از ابراهیمِ خلیل علیه السلام نقل می‌کند که فرمود:</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" class=postcontent><SPAN style="COLOR: #008000"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">«وَ إذا مَرِضتُ فهوَ یَشفینِ».</FONT></SPAN></SPAN></P> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">این سخن، بدین معناست که طبابت، کار خداوند متعال است و طبیب واقعی اوست. خداوند است که خواصّ درمانی را در داروها نهاد و در نظام آفرینش، برای هر دردی دارویی آفرید و به انسان، استعداد شناخت دردها و داروها و چگونگی درمان آن‌ها را عنایت کرد و بدینسان، او را مظهر نام‌های «طبیب» و «شافی» خود، قرار داد، چنان که پیامبران الهی نیز (برای درمان بیماری‌های جان) مَظهر این نامه‌های مقدّس هستند.&nbsp;امام علی علیه السلام، در توصیف پیامبر خدا می‌فرماید:</FONT></SPAN></P> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">"طبیبی بود که طبابت را بر بالین بیماران می‌برد. مرهم را درست بر جایی که باید، می‌نهاد و آن جا که بایسته بود، داغ می‌نشاند. او این همه را بدان جان می‌رساند که نیازمندش بود: دل‌های بی فروغ، گوش‌های ناشنوا و زبانی‌های ناگویا. یا درمان خویش، منزلگاه‌های بی خبری و جایگاه‌های سرگشتگی انسان را می‌جست. "</FONT></SPAN></P> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">بنابراین، از نگاه اسلام، طبیب و دارو خواه برای روح (جان / روان)، و خواه برای تن (بدن / جسم)، تنها نقش یک واسطه را در نظام حکیمانه‌ی آفرینش ایفا می‌کنند و درمان کننده، فقط خداوند متعال است.</FONT></SPAN></P> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><SPAN style="COLOR: black"><STRONG><FONT face="">از نگاه اسلام، بزرگ‌ترین نعمت الهی، سلامت جسم و بزرگ‌تر از آن، سلامت جان است. همچنین ، خطرناک‌ترین بلاها، بیماری جسم و خطرناک‌تر از آن، بیماری جان است.</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV class=SooTitrContent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">هر چند از نظر لغت و متون اسلامی، «طب»، شامل درمان بیماری‌های جسم و جان است و درمان کنندگان جسم هم مانند درمان کننده‌ی جان، مظهر اسمای حسنای الهی هستند، و افزون بر این، «طبّ تن» و «طب روان»، ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند (اما طبّ تن و طبّ جان، در نوشتارهای اسلامی دو موضوع مستقل اند. «طبّ روان»، موضوع علم اخلاق است و اصطلاحاً به آن طب اطلاق نمی‌شود. بنابراین، دانش نامه‌ی احادیث طّبی، تنها احادیثی را در خود جای داده است که در آن‌ها بهداشت و یا درمان بیماری‌های جسمی مطرح شده است.</FONT></SPAN></DIV></DIV> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">بررسی متون اسلامی به روشنی نشان می‌دهد که یکی از اهداف اصلی و حکمت‌های مهّم احکام و مقرّرات اسلامی، طبّ پیشگیرانه، از طریق پیشگیری از بیماری‌ها و تأمین سلامت انسان است. به طور کلی احادیث طبی را به سه دسته می توان تقسیم کرد : دسته اول احادیثی که اعجاز پیشوایان دین در درمان بیماری هاست ، دسته دوم ، احادیثی که در مورد پیشگیری از بیماری هاست و دسته سوم احادیثی که در مورد درمان بیماری ها نقل شده است که این احادیث خود به دو بخش درمان از طریق شفا خواستن و به وسیله قرآن و دعا و درمان از طریق دارو تقسیم می شوند.</FONT></SPAN></P> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><SPAN style="COLOR: #4b0082"><STRONG><FONT face="">فهرست مطالب کتاب :</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=postcontent><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, geneva, sans-serif"><FONT face="">پیش گفتار<BR>اهمیت پزشکى<BR>طبابت ، کار خداوند است<BR>دانش نامه احادیث طبى</FONT></SPAN></P> text/html 2012-05-16T07:24:03+01:00 aposol.mihanblog.com F S امام علی النقی (ع) http://aposol.mihanblog.com/post/157 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">امام علی النقی (ع)</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 306px" class="ngg-singlepic ngg-center" title="امام نقی" alt="امام نقی" src="http://www.talkhandak.com/wp-content/gallery/cache/347__550x740_imam-10.jpg" width=254 height=565></P> text/html 2012-05-15T09:22:23+01:00 aposol.mihanblog.com F S امام هادی (ع) http://aposol.mihanblog.com/post/156 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">امام هادی (ع)</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 404px; HEIGHT: 271px" class="ngg-singlepic ngg-center" title="امام نقی - imam-naghi" alt="امام نقی - imam-naghi" src="http://www.talkhandak.com/wp-content/gallery/cache/349__550x600_imam-naghi.jpg" width=311 height=369></P> text/html 2012-05-15T07:17:43+01:00 aposol.mihanblog.com F S آنچه باید درباره فرقه ضاله بهائیت بدانید http://aposol.mihanblog.com/post/155 <STRONG><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif"> <P align=center><STRONG><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">آنچه باید درباره فرقه ضاله بهائیت بدانید</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#000000 size=2 face="georgia,times new roman,times,serif">آشنایی با فرقه ضاله بهائیت </FONT></STRONG></P> <P><FONT size=2><FONT color=#000000 face="georgia,times new roman,times,serif">بهائیت که یک آیین دست ساز و کاملا مرتبط با استعمارگرانی از قبیل انگلستان و امریکاست، در آغاز فعالیت خود را در ایران آغاز کرد.<BR>اوج فعالیت این فرقه انحرافی را باید در دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار دانست، که پس از آن در دوره سلطنت احمدشاه، رضاخان و نیز دوره دوم محمدرضا، بهائیان در ایران بسط و سلطه بیشتری یافتند و توانستند برای این آیین انحرافی پیروان بیشتری پیدا کنند.<BR><BR>درباره تحلیل شکل گیری این آیین انحرافی و علل قوت یافتن آن در ابتدای دوره ادعای بابی گری، نظرات متفاوتی ارائه شده است که در ذیل به چند مورد آنها اشاره می شود.<BR>نظر اول، معتقد است که هر چند بهائی گری و بابی گری انحرافی نابخشودنی و تحریفی اساسی در آموزه های دینی مسلمانان محسوب می شود، اما به دلیل ویژگی های شخصیتی علی محمد شیرازی که ادعای بابی گری را آغاز کرد و مخبط و معلول بودن وی از لحاظ ذهنی، نباید این پدیده را در آغاز ادعای بابی گری یک توطئه و دسیسه دانست.<BR>آنچه مسلم است، بعدها این شخص و ادعای بیمارگونه وی از سوی کانون های استعماری و استعمارگران انگلیسی و امریکایی مورد استفاده قرار گرفت و آنها در جهت اهداف استعماری خویش و برای از میان بردن اسلام و قدرت علمای واقعی آن به پشتیبانی از این فرقه ضاله دست زدند. بر این مبنا بهائی گری در ابتدای تشکیل یک مالیخولیای شخصی پنداشته می شود که در مرحله بقا و بسط از سوی استعمارگران مورد استفاده قرار گرفته است.<BR>بدین ترتیب، بابیت و بهائیت در مرحله ایجاد و نشات گرفتن محصول کار غرب و بخصوص استمعارگران زرسالار پنداشته نمی شود، اما در مرحله بقا و بسط کاملا وابسته به آنها بوده است.<BR>این گروه برای مستدل کردن فرضیه خویش به سابقه زندگی علی محمد شیرازی استناد می کنند، که یک جوان مخبط، با آگاهی های مذهبی اندک و گاه بیمارگونه بوده است و ادعای بابیت و دیگر ادعاهای بعدی او را می توان به همین تفکر مالیخولیایی وی منتسب دانست.<BR><BR>نظر دیگری که در این زمینه مطرح است، این است که فرقه ضاله بابیت و بهائیت نه تنها در ابقا و بسط، بلکه در ایجاد و شکل گیری اولیه و حتی در آغاز دعوی بابیت از سوی علی محمد شیرازی، یک فعالیت استعماری و برنامه ریزی شده از سوی زرسالاران و استعمارگرانی بوده است، که خواهان هدم اسلام و برداشتن این مانع از سر راه منافع خویش بوده اند.<BR>این نظر قطعا در بخش ابقا و بسط با نظر اول مشترک است و تلاشهای استعمارگران و وابستگان به آنها و دست نشاندگان ایشان را در کمک به بسط نفوذ و قدرت یافتن بهائیان منکر نمی شود، اما معتقد است دعوی اولیه بابیت و شکل گیری ابتدایی این فرقه ضاله نیز با تلاش و برنامه ریزی ایادی استعمار و کانون های استعماری شکل گرفته است.<BR>به نوشته یکی از محققان این زمینه: «برخلاف نظر مورخینی چون احمد کسروی و فریدون آدمیت که بابی گری اولیه را جنبشی خودجوش و ناوابسته به قدرت های استعماری می دانند (و علی رغم بدبین بودن نسبت به این فرقه نفوذ استعمار در این فرقه را از زمان انشعاب بابی گری به دو فرقه ازلی و بهایی می دانند)، پژوهش من بر پیوندهای اولیه علی محمد باب و پیروان او با کانون های معینی تاکید دارد که شبکه ای از خاندان های قدرتمند و ثروتمند یهودی در زمره شرکای اصلی آن بودند.<BR>این تصویر بابی گری را از اساس و از بدو پیدایش فرقه ای مشابه با دونمدهای ترکیه و فرانکیست های اروپای شرقی جلوه گر می سازد.»</FONT> </FONT></P> <P align=center><FONT color=#339999 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمائید</FONT></P></FONT></STRONG> text/html 2012-05-14T12:14:32+01:00 aposol.mihanblog.com F S رسوایی اخلاقی و جنسی سفیر ایران در برزیل http://aposol.mihanblog.com/post/154 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">رسوایی اخلاقی و جنسی سفیر ایران در برزیل</FONT></P> <P>در سه، چهار&nbsp;روز گذشته خبری تعجب برانگیز از برزیل توجه افکار عمومی در ایران و جهان دیپلماسی را برانگیخت. در اواخر هفته گذشته، رسانه‌های غربی، خبر سوءاستفاده اخلاقی یک دیپلمات ایرانی در استخری در برزیل را منتشر کردند که جنجال‌های بسیاری را به همراه داشت .خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال&nbsp;این گونه حادثه را روایت می کند:&nbsp;&nbsp;پلیس برزیل یک دیپلمات ایرانی پنجاه و یک ساله را به دلیل "دست اندازی" به دختران زیر سن قانونی برای مدتی بازداشت کرد. در شرح ماوقع آمده &nbsp;که این دیپلمات ایرانی به&nbsp;آزار &nbsp;دو دختر 9 و 14 ساله در یک استخر مختلط متهم شده است!! والدین این دو دختر در استخر به دنبال این موضوع به دیپلمات ایرانی حمله می کنند اما وی در نهایت به پایگاه پلیس منتقل می شود ولی به دلیل مصونیت، این دیپلمات ایرانی آزاد شد. برخی خبر ها از امکان اخراج این دیپلمات از برزیل حکایت دارند.</P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV style="MARGIN: auto" class=SooTitrContent> <P align=center>برای نظام ما به عنوان پیروان مکتب امام علی (ع) زیبنده است با اقتدا به شیوه مولایمان در صورت و جود این گونه مشکلات بدون پرده پوشی و توجیه به مجازات خاطی اقدام نماییم.</P></DIV></DIV> <P>این خبر تا&nbsp;دو سه روزی سوژه رسانه های غربی و مطبوعات برزیلی بود و همگان منتظر آن بودند که رسانه ها،&nbsp;کم و کیف و یا صحت و سقم حادثه را از طرفین جویا شوند. اما نحوه واکنش وزارت خارجه و سفارت ایران در برزیل بر ابهام ها افزود. </P> <H4>از تکذیب آقای مهمان پرست تا بیانیه عجیب سفارت ایران</H4> <P>آقای مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن رد "ادعاهای برخی رسانه های خارجی علیه یكی از اعضای سفارت ایران در برزیل" گفت: "بررسی های به عمل آمده نشان می دهد كه مطالب منتشر شده توسط این گونه رسانه ها ، خلاف واقع و فاقد صحت است."مهمانپرست همچنین اینگونه اتهامات را مغایر با سوابق این عضو سفارت ایران در برزیل دانست. </P> <P>این تکذیب در واقع نشان می دهد وزارت خارجه کل اتهامات وارد شده را نادرست دانسته و آن را به گونه بازی رسانه ای و جنگ روانی تحلیل می کند. اما با صدور بیانیه سفارت ایران در برزیل بر ابهامات افزوده شد.&nbsp;&nbsp;</P> <P>در بیانیه سفارت ایران که در رسانه های متعددی در جهان منتشر شده ، آمده است: "سفارت اعلام می کند که اتهام دیپلمات ایرانی تنها یک سوء تفاهم به دلیل تفاوت در مفاهیم فرهنگی است!!!"سفارت از بیان جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرده است. </P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV style="MARGIN: auto" class=SooTitrContent> <P align=center>در صورت این که مشخص شود&nbsp; متاسفانه این فرد وابسته به دستگاه دیپلماسی کشور رفتار خارج از قانون و شرع انجام داده باید بدون پرده پوشی و کتمان نسبت به برخورد قانونی با وی اقدام گردد</P></DIV></DIV> <P>به نظر می رسد این گونه بیانیه های عجیب ضمن دادن بهانه به دست رسانه ها برای زیر سوال بردن فرهنگ ایرانی&nbsp; ، اصل اتهام را پذیرفته و نوعی توجیه تراشی برای آن محسوب می شود.به نظر می رسد در تحلیل این ماجرا و جنبه های متفاوت آن باید نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:</P> <H4>ضرورت بررسی اتهام و واکنش متناسب با آن</H4> <P>نکته اول و مهم اینجاست که اتهام مهمی و سنگینی به دیپلمات ایرانی وارد شده است.&nbsp; اگر چه از نگاه برخی در داخل کشور &nbsp;به درستی پرسیده می شود که دیپلمات ایرانی در استخر مختلط چه می کرده اما از لحاظ حقوقی اتهام آزار به کودکان و سواستفاده از آنها در جهان بسیار سنگین تر است. در واقع برای سواستفاده های این چنینی از کودکان و افراد زیر </P> <DIV class=GImg><IMG alt="سفارت ایران" align=right src="http://img.tebyan.net/big/1391/02/88832171671888660103129272331841361417786.jpg"></DIV> <P></P> <P>سن قانونی مجازات های سختگیرانه ای وجود دارد. به نظر می رسد وزارت خارجه و دستگاههای مرتبط با آن می بایست به این سوال جواب دهند&nbsp; که آیا واقعا این اتهام به این فرد وارد است؟ اگر پاسخ خیر است می بایست دستگاه دیپلماسی به شکل حقوقی و دستگاه دیپلماسی عمومی و رسانه ای ما وارد عرصه شوند و نسبت به روشن کردن افکار عمومی در جهان اقدام نمایند. در واقع در صورت بی اساس بودن اتهامات می بایست از این فرد اعاده حیثیت انجام شود.</P> <P>اما در صورت این که مشخص شود&nbsp; متاسفانه این فرد وابسته به دستگاه دیپلماسی کشور رفتار خارج از قانون و شرع انجام داده باید بدون پرده پوشی و کتمان نسبت به برخورد قانونی با وی اقدام گردد.</P> <P>در تمام جهان ممکن است از این گونه اتفاقات رخ دهد. اما مساله اصلی و اساسی این جاست که نحوه برخورد دولتها با این گونه حوادث چگونه است؟ در تمامی دولتها و کشورها چه حکومتهای لیبرال دموکرات غربی و چه غیر از آن از این گونه حوادث رخ می دهد مساله اصلی اینجاست که نحوه برخورد چگونه است.&nbsp;&nbsp;در همین چند روزه گذشته خبر عیاشی و اعمال خلاف اخلاق تیم حفاظت اوباما طی سفر او به آمریکای لاتین &nbsp;در جهان منتشر شد. واکنش دولت آمریکا این بود که ضمن پذیرش خطا ، آنها را از ماموریت فراخواند.</P> <P></P> <P>برای نظام ما به عنوان پیروان مکتب امام علی (ع) زیبنده است با اقتدا به شیوه مولایمان در صورت و جود این گونه مشکلات بدون پرده پوشی و توجیه به مجازات خاطی اقدام نماییم.</P> <H4>لزوم بازنگری در آموزشها و گزینشها وزارت خارجه</H4> <P>حتی در صورت عدم اثبات این&nbsp;مورد و تبرئه دیپلمات ایرانی، این نکته که در چند سال اخیر برخی دیپلماتهای ایرانی به اشکالی مساله ساز شده اند غیر قابل انکار است. از یاد نبرده ایم که برخی دیپلماتهای ایرانی در سالهای اخیر با نزدیک شدن به سالهای آخر خدمتشان به کشورهای غربی پناهنده شده اند. لذا می بایست&nbsp;در گزینشهای وزارت امور خارجه دقت و ریز بینی بیشتری انجام داد. </P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV style="MARGIN: auto" class=SooTitrContent> <P align=center>&nbsp;فرض کنیم که این مساله همانگونه که سفارت ایران در برزیل &nbsp;گفته است یک سو تفاهم می باشد،اما باید به پرسش پاسخ داد که&nbsp;این دیپلمات ایرانی در حال خدمت &nbsp;در استخر مختلط چه می‌کرده است؟ مگر دیپلمات‌های ایرانی&nbsp; پیمان‌نامه‌های مختص به نحوه رفتار دیپلماتهای &nbsp;جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند ؟!</P></DIV></DIV> <P>نکته دیگر اینجاست که چقدر به دیپلماتهای ایرانی و سفارت خانه ها درباره بایسته های رفتاری نمایندگان نظام اسلامی در خارج از کشور آموزش داده شده است و چقدر به این رفتارها نظارت می شود؟&nbsp;&nbsp;فرض کنیم که این مساله همانگونه که </P> <DIV class=GImg><IMG alt=برزیل align=right src="http://img.tebyan.net/big/1391/02/222231844912714718312939701097022864113117.jpg"></DIV> <P></P> <P>سفارت ایران در برزیل &nbsp;گفته است یک سو تفاهم می باشد،اما باید به پرسش پاسخ داد که&nbsp;این دیپلمات ایرانی در چنان مکانی چه کار می‌کرده است؟ مگر دیپلمات‌های ایرانی، پروتکل‌های بین‌المللی و البته پیمان‌نامه‌های مختص به جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند و...؟! </P> <H4>وزارت خارجه و برخورد منفعلانه با این حوادث</H4> <P>اما مساله نگران کننده تر موضع متناقض و سوال برانگیز وزارت امورخارجه است.&nbsp; همان گونه که گفته شد فساد و تخلفات این چنینی می تواند در هر نظامی و ساختارسیاسی رخ دهد . مساله اول واکنش ما درباره این گونه حوادث است. به شکل عمومی در کشور ما رایج شده که برخورد ابتدایی با این حوادث که نقاط ضعف یک سیستم را به تصویر می کشد ، تکذیب است.&nbsp;وزارت خارجه به شکل فوری&nbsp; هم این مساله را تکذیب کرد. اما نقطه ناراحت کننده این جاست که حتی در دستگاه وزارت خارجه این قدر هماهنگی وجود ندارد که مواضع بین مرکز و سفارت خانه ها همسان باشد. عملا سفارت ایران در برزیل&nbsp; با اعلام کردن این گونه حوادث به عنوان سو تفاهم های فرهنگی بر ابهامات افزود و حتی به نوعی آنرا تایید کرد.به نظر می رسد برای نظام اسلامی ما زیبنده تر این است که در صورت انتشار این گونه اخبار به شکل دقیق و بدون مسامحه به بررسی موضوع پرداخته و به شکل واضح و صریح اعلام موضع نماید و در صورت وجود خطا آن را محکوم و اقدام لازم را مبذول&nbsp;نماید. </P><STRONG> <P align=left><SPAN style="COLOR: red"><STRONG>یوسف قاضی زاده</STRONG></SPAN></P></STRONG> text/html 2012-05-14T09:09:35+01:00 aposol.mihanblog.com F S آشنایی با فیلسوف كمونیست آلمانی كه شیعه شد http://aposol.mihanblog.com/post/153 <DIV style="PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 5px 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 5px 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">آشنایی با فیلسوف كمونیست آلمانی كه شیعه شد</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 5px 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 5px 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><IMG style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; border-image: initial" border=0 src="http://daralsadegh.com/images/pic/peter-shutt.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 5px 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 14px; MARGIN: 5px 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">پیتر شوت (Peter Schütt) شاعر و گزارش گر متولد ۱۹۳۹ آلمان، سال ۱۹۶۷ با درجه ی دكترای فلسفه از دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی از بنیان گذاران حزب كمونیست آلمان است. تمام آثار او در خدمت ایدئولوژی كمونیسم بوده، به گونه ای كه برخی رسانه های آلمانی، او را «شاعر درباری» حزب می خواندند.<BR><BR>او در سال ۱۹۸۸ از حزب بیرون آمد و با نوشتن كتاب و مقاله های انتقادی، از گذشته اش فاصله گرفت. در سال ۱۹۸۷ با زنی ایرانی ازدواج كرد و در سال ۱۹۹۰ به دین اسلام و مذهب شیعه گروید و در سال ۱۹۹۶ به حج رفت. شوت در مقاله ای در روزنامه دی ولت روز دهم سپتامبر، علت مسلمان شدن اش را نوشته است. به علت طولانی بودن متن مقاله در زبان آلمانی، ترجمه ی كوتاه شده ی آن را كه شامل رئوس گفته های او در مقاله ی یاد شده است:<BR><BR><STRONG>جذابیت اسلام در دوران كودكی و جوانی من</STRONG><BR><BR>من نه مسلمان زاده ام و نه به طور ناگهانی با اسلام مواجه شده ام. بیش از نیمی از عمرم را در جستجوی دینی واقعی بوده ام. فقط یك بار در زندگی دینم را عوض كرده ام. در ۱۹ سالگی برای این كه از تنگنای لوتری خانه ی پدری فراركنم، كاتولیك شدم و ۳۰ سال بعد، اعتقادم به اسلام را اعلام كردم.<BR><BR>اسلام از دوران كودكی برایم جذابیت داشت. در سال های پس از جنگ، منطقه ی ما در اشغال نیروهای انگلیسی بود. در روستای ما شش سرباز هندی مسلمان با عمامه، نماینده ی این قدرت بودند. آن ها در رستوران روستا اسكان داده شدند و ما بچه ها را به طرز غریبی جلب می كردند. به ما خرما و انجیر می دادند و وقتی مراسم عبادی به جا می آوردند، اجازه می دادند كه تماشای شان كنیم. به این ترتیب مراسم عبادی اسلامی خیلی زود در ذهنم حك شد.<BR><BR>كارستن نیبور، كه گوته او را «نخستین حاجی آلمانی» خوانده است، ۲۰۰ سال پیش به كشورهای عربی سفر و به عنوان نخستین آلمانی، توصیف دقیقی از اماكن مقدس در مكه و مدینه منتشر كرده بود. در كلیسایی كه نزدیك روستای ما قرار داشت، بخش هایی از این گزارش موجود بود كه پاسخی شد به قلب جوان و كنجكاو من و نخستین جهت دهنده ی سفر درونی ام.<BR><BR>در دروان تحصیلات دانشگاهی هم با اسلام تماس پیداكردم. تز دكترایم را درباره ی نمایش نامه های عصر باروك نوشته ی آندره آس گریفوس نوشته ام. یكی از این نمایش نامه ها «كاتارینای گرجستانی» است و نیمی از آن، در اصفهان می گذرد. طرف مقابل كاتارینا، شاه عباس است. او می كوشد با حیله و وعده و وعید، كاتارینا را به حرمسرایش بكشاند. آثار گریفیوس بهانه ای شد تا به طور اساسی به هنر و فرهنگ شرق اسلامی بپردازم.<BR><BR>از زندگی در خوابگاه دانشجویی بین المللی در هامبورگ بهره ها ی روشنفكرانه و معنوی بسیار برده ام. چهار سال، دیوار به دیوار دانشجویان ایرانی، مصری و نیجریه ای بودم. شب و روز با هم بحث می كردیم؛ آن هم نه فقط درباره ی مسایل عقیدتی. در كتابخانه ی خوابگاه به طور منظم با مسیحی ها، یهودی ها و مسلمانان بحث های دینی داشتیم. آن وقت ها اسلام برای من در وحله ی اول تئوری رهایی بخش خلق های جهان سوم بود.<BR><BR>همیشه این را به سكوت برگزار می كنند كه آمدن شاه در بهار ۱۹۶۷ به آلمان نه تنها محرك اصلی جنبش دانشجویی بود، بلكه محرك نخستین مناقشات روشنفكری درباره ی اسلام در آلمان نیز شد. در برنامه هایی كه بهمن نیرومند، تقریباْ در تمام دانشگاه ها راه می انداخت، همیشه این مسأله مورد بحث بود كه آیا انقلاب یا اسلام، ایران و دیگر كشورهای در حال توسعه را از فقر رهایی می بخشد یا نه.<BR><BR><STRONG>اشتباهات گذشته</STRONG><BR><BR>پس از پایان یافتن جنبش دانشجویی به حزب كمونیست آلمان پیوستم كه طرفدار مسكو بود. به عنوان عضو حزب و هیأت اجرایی آن، مرتكب این اشتباه شده بودم كه اسلام و سوسیالیسم مثل دو روی یك سكه متعلق به یكدیگرند: سوسیالیسم راه عدالت روی زمین را نشان می دهد و اسلام راه عدالت الهی را. مهمان مفتی تاشكند، بالاترین نماینده ی اسلام در اتحاد جماهیر شوروی بودم. با جان و دل به آموزش های والای او درباره ی علم اخلاق اسلامی گوش می دادم و نمی خواستم باوركنم كه او كارش را به سفارش «كا.گ.ب» انجام می دهد.<BR><BR>در كتابم «به سوی سیبری» توصیف كردم كه اسلام و كمونیسم چگونه در آسیای میانه كه تحت سلطه ی اتحاد شوروی بودند، یكدیگر را به نحو احسن تكمیل می كنند. در كنفرانسی در انستیتوی شرق شناسی هامبورگ درباره ی خاورمیانه، برای اولین بار با «آنه ماریه شیمل» آشنا شدم. مدتی طولانی به جلد كتابم كه داس و چكش روی آن می درخشید، نگاه كرد و بعد گفت: «لطفاْ چكش را بردارید. می ماند فقط داس، كه آن هم تبدیل به هلال ماه می شود و راه به اسلام را به شما نشان خواهد داد.» این پیشنهاد را با جان و دل پذیرفتم و از آن پس همیشه از او چاره جویی می كردم. كتاب هایش در مورد اسلام برای من راه گشا شد.<BR><BR>سال ۱۹۸۷ به عنوان كسی كه در جستجوی اسلام است، به ایران دعوت شدم. تأثیر این سفر روی من مخرب بود. چند سالی دیگر نیاز داشتم تا بتوانم در سال ۱۹۹۱ به طور قطعی مسلمان بشوم، نه به خاطر (آیت الله) خمینی، بلكه با وجود او.<BR><BR><STRONG>تجزیه و تحلیل دقیق دین</STRONG><BR><BR>مركز اسلامی هامبورگ از همان روزهای اول انقلاب اسلامی، حتی قبل از عضویت رسمی در گروه، نقطه عزیمت مهمی برای من شده بود.<BR><BR>امروز بیش از یك و نیم دهه است كه عضو انجمن مسلمانان آلمانی زبان هستم كه سال ۱۹۶۷ توسط مهدی رضوی تأسیس شد. جمعی هستیم كه بعدازظهر شنبه ها دور هم جمع می شویم. به كسی برای عوض كردن مذهب فشار نمی آوریم. بلكه برعكس، آن هایی كه سر راهمان سبز می شوند و فوراْ دین شان را عوض می كنند، از نظر ما مشكوك اند. تجربه نشان می دهد كه ماندگار نیستند. این ها چیز زیادی از اسلام و قرآن نمی دانند و اغلب تصورشان كاملا غلط است.<BR><BR>رضوی در سال ۱۹۶۷ تفسیر سوره ی اول را شروع كرد و حلیمه كرآوزن كه دو سال پیش جانشین اش شد، حالا به سوره ی ۴۱ رسیده است. مسلمان شدن، روی كاغذ كار سختی نیست. فقط باید در برابر شاهد، شهادت بدهی. اما یك روزه نمی شود مسلمان واقعی شد. برای این كه با جان و دل مسلمانی تسلیم اراداه الهی بشوی، به چیزی بیشتر از حرف خالی نیاز داری.</SPAN></P> <P></P></DIV> text/html 2012-05-12T12:13:05+01:00 aposol.mihanblog.com F S مورچه عاشق و حضرت سلیمان (ع) http://aposol.mihanblog.com/post/151 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">مورچه عاشق و حضرت سلیمان (ع)</FONT></P> <P align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 312px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 318px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.nooronar.com/besmellah/1zew3kz.jpg" width=476 height=476></P> <P align=right> </P> <P></P> <P><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><BR></SPAN></P> <P>روزی حضرت سلیمان مورچه ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاکهای پایین کوه بود.</P> <P>از او پرسید: که چرا این همه سختی را متحمل می شود؟</P> <P>مورچه گفت: معشوقم به من گفته است اگر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می خواهم این کوه را جابجا کنم.</P> <P>حضرت سلیمان فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمی توانی این کار را انجام دهی.</P> <P>مورچه گفت: تمام سعی ام را می کنم.</P> <P>حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشت کار مورچه خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد.</P> <P>مورچه رو به آسمان کرد و گفت: خدایی را شکر می گویم که در راه عشق، پیامبری را به خدمت موری در می آ ورد.</P> <P>رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:</P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)">اُدعُوا اللهَ وَ اَنتم مُوقِنونَ بِالاِجابَهِ وَاعلَموا اَنَّ اللهَ لا یَستَجِیبُ دُعاءَ مِن قَلبِ غافِلٍ لاه؛</SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد. </SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">(کنز العمال، ج2، ص72)</SPAN></P> text/html 2012-05-12T09:44:18+01:00 aposol.mihanblog.com F S استراتژی آمریكا؛ دشمن جعلی http://aposol.mihanblog.com/post/150 <P align=center><FONT color=#339999><FONT size=5 face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#339999 face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp; استراتژی آمریكا؛ دشمن جعلی </FONT></P> <DIV class=itemIntroText> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#000000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">تردیدی نباید داشت كه غرب، در شرایطی كه بحران در حوزه‌های نظری، فرهنگی و مناسبات مادّی را به تجربه نشسته است، اسلام و احیای اسلام را به عنوان یك تهدید بزرگ تلقّی كند.<BR>گسترش اسلام در غرب و بروز تمایلات اسلام‌خواهانه طیّ دهه‌های اخیر بیش از هر زمان این تهدید را جدّی و واقعی جلوه می‌دهد.</FONT></P></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" class=itemFullText><FONT color=#000000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">«ایالات متّحده آمریكا» اگرچه در آخرین منزل از تمدّن تكنولوژیك غربی نشسته است؛ امّا فاقد تاریخ و اسطوره است. عمران این كشور بیش از دویست سال نیست؛ كلونی بزرگی از مهاجران كه به دلایل مختلف گرد هم آمده‌اند. این امر به منزله نداشتن عاملی مشترك برای حفظ وحدت ملّی و وحدت رویه است. <BR>بخشی از این خلأ را قهرمانان نو به نو كه توسط سینما و ورزشگاه‌ها جعل و معرفی می‌شوند، پر می‌كنند. قهرمانانی كه همگی دولتی مستعجل و عمری كوتاه دارند و بخش دیگر را توهّم دشمنی.<BR>از این نكته نیز نباید غفلت كرد كه جعل دشمن خارجی در ایالات متّحده آمریكا، به عنوان عامل مهمّی برای دست‌یابی به وحدت ملّی شناخته شده است. این استراتژی در ادوار مختلف و به ویژه با جای‌گیر شدن نومحافظه‌كاران در دستگاه اجرایی ایالات متّحده، پر رنگ‌تر از هر زمان خود را در سیاست خارجی آمریكا نشان داد.<BR></FONT><FONT color=#000000 size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN lang=FA> </P> <P align=center><FONT color=#339999 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمائید</FONT></SPAN></SPAN></P></FONT></FONT></FONT> text/html 2012-05-12T06:16:20+01:00 aposol.mihanblog.com F S انسانیت ، کلمه ای که در حالی فراموشیست http://aposol.mihanblog.com/post/148 <P align=center><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">انسانیت ، کلمه ای که در حالی فراموشیست</FONT></P> <P align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: #b2b2b2 1px solid; BORDER-LEFT: #b2b2b2 1px solid; WIDTH: 283px; HEIGHT: 392px; BORDER-TOP: #b2b2b2 1px solid; BORDER-RIGHT: #b2b2b2 1px solid" src="http://noorportal.net/_sitedatafiles/photogallery/7d34c806-5126-4f29-8f30-3ad524a1c376.jpg" width=350 height=468></P> text/html 2012-05-11T09:15:06+01:00 aposol.mihanblog.com F S تعادل اقتصادی http://aposol.mihanblog.com/post/147 <P align=center><FONT color=#339999 size=6 face="georgia,times new roman,times,serif">تعادل اقتصادی</FONT></P> <P align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: #b2b2b2 1px solid; BORDER-LEFT: #b2b2b2 1px solid; WIDTH: 348px; HEIGHT: 239px; BORDER-TOP: #b2b2b2 1px solid; BORDER-RIGHT: #b2b2b2 1px solid" src="http://noorportal.net/_sitedatafiles/photogallery/5acd4708-f6b0-4c3a-bcb4-cee6c7a1088c.jpg" width=450 height=299></P> text/html 2012-05-11T06:10:06+01:00 aposol.mihanblog.com F S سوره‌ای برای مردم آخرالزمان http://aposol.mihanblog.com/post/146 <P align=center><SPAN id=startOfPageId3896></SPAN><FONT color=#339999 size=5 face="georgia,times new roman,times,serif">سوره‌ای برای مردم آخرالزمان </FONT></P> <DIV class=itemIntroText> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">از امام سجّاد(ع) درباره توحید سؤال شد، حضرتش فرمود: «خداوند عزّوجلّ می‌دانست در آخرالزّمان مردمانی ژرف‌اندیش خواهند آمد، پس سوره اخلاص و شش آیه اوّل سوره حدید را نازل فرمود، هر کس ورای آن را طلب کند، هلاک شود.»<SUP>1</SUP> </FONT><BR><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">ای اهالی آخر زمان!<BR>ای مردم ژرف اندیش!<BR>روزانه چندین بار توحید را می‌خوانیم.<BR>چقدر از این سوره می‌دانیم؟<BR>پیش فرض پاسخ: سوره‌ای برای مردم آخرالزّمان<BR>در شأن نزول این سوره از امام صادق(ع) چنین نقل شده: «یهود از رسول الله(ص) تقاضا كردند خداوند را برای آنها توصیف كند، پیغمبر(ص) سه روز سكوت كرد و پاسخی نگفت، تا این سوره نازل شد و پاسخ آنها را بیان كرد.»<BR>در حدیثی از پیغمبر اكرم(ص) می‏خوانیم كه فرمود: «آیا كسی از شما عاجز است از اینكه یك سوم قرآن را در یك شب بخواند؟!» یكی از حاضران عرض كرد: ای رسول خدا! چه كسی توانایی بر این كار دارد؟! پیغمبر(ص) فرمود: «سوره قل هو الله را بخوانید.»<BR>در حدیث دیگری از امام صادق(ع) می‏خوانیم: «هنگامی كه رسول خدا(ص) بر جنازه سعد بن معاذ نماز گزارد، فرمود: «هفتاد هزار ملك كه در میان آنها جبرئیل نیز بود بر جنازه او نماز گزاردند! من از جبرئیل پرسیدم او به خاطر كدام عمل، مستحقّ نماز گزاردن شما شد؟ گفت: به خاطر تلاوت قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ در حال نشستن و ایستادن و سوار شدن و پیاده‏روی و رفت و آمد.»<BR>و در حدیث دیگری از امام صادق(ع) می‏خوانیم: «كسی كه یك روز و شب بر او بگذرد و نمازهای پنجگانه را بخواند و در آن قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ را نخواند به او گفته می‏ شود: ای بنده خدا! تو از نمازگزاران نیستی!»<BR>در حدیث دیگری از پیغمبر اكرم(ص) آمده است كه فرمود: «كسی كه ایمان به خدا و روز قیامت دارد، خواندن سوره قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ را بعد از هر نماز ترك نكند؛ زیرا هر كس آن را بخواند، خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او جمع می‌‏كند و خودش و پدر و مادر و فرزندانش را می‏ آمرزد.»<BR>از روایت دیگری استفاده می‏شود كه خواندن این سوره به هنگام ورود به خانه، روزی را فراوان می‏كند و فقر را دور می‏ سازد.<BR><BR>پی‌نوشت:<BR>1. اصول کافی، ح 244.</FONT></P></DIV><!-- Plugins: BeforeDisplay --><!-- K2 Plugins: K2BeforeDisplay --> <DIV class=itemHeader><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</DIV>